นายกฯ ติดตามความก้าวหน้างานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคอง ย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางรางเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ข่าวทั่วไป Thursday August 17, 2023 15:21 —สำนักโฆษก

นายกฯ ติดตามความก้าวหน้างานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคอง ย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางรางเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (17 ส.ค. 66) เวลา 10.00 น. ณ อุโมงค์มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมงานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคอง ช่วงอุโมงค์มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) งานโยธาสัญญาที่ 3-2 งานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคอง โดยตัวอุโมงค์มวกเหล็กอยู่ระหว่างสถานีรถไฟผาเสด็จและสถานีรถไฟหินลับ มีลักษณะเป็นอุโมงค์เดี่ยว รางคู่ รูปทรงเกือกม้า ความยาว 3.465 กิโลเมตร สูง 8.50 เมตร กว้าง 11.50 เมตร ขณะนี้มีความคืบหน้างานก่อสร้างอยู่ที่ 1.43 กิโลเมตร คิดเป็น 41.3 %

นายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในการเชื่อมไทยไปสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจีน โดยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมยุคใหม่ ที่เรียกว่า Belt and Road Initiative หรือ BRI ที่จะเชื่อมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปถึงยุโรปได้ด้วยทางรถไฟ ทำให้โครงข่ายรถไฟทางคู่ และโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสมบูรณ์ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและความปลอดภัยในการเดินรถ เพิ่มศักยภาพการเดินทาง การขนส่ง และโลจิสติกส์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองรับปริมาณความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

สำหรับความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพ ? นครราชสีมา มีระยะทางรวม 250.77 กิโลเมตร ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ถึงสถานีปลายทางนครราชสีมา มีทั้งหมด 6 สถานี ได้แก่ สถานีกลางบางซื่อ ดอนเมือง อยุธยา สระบุรี ปากช่อง และนครราชสีมา ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เร่งรัดติดตามการก่อสร้าง รวมถึงแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนงานที่วางไว้ภายในปี 2570 ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2566 ในส่วนแผนก่อสร้างงานโยธา 14 สัญญา ซึ่งเริ่มก่อสร้างไปตั้งแต่เมื่อปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว 1 สัญญา คือ ช่วงกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กม. อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 10 สัญญา อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง 1 สัญญา และยังไม่ลงนาม 2 สัญญา

นางสาวไตรศุลี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้างานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคอง ช่วงอุโมงค์มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และเดินเยี่ยมชมภายในตัวอุโมงค์มวกเหล็ก โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณกระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะจีนที่ให้การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนความรู้จนทำให้เกิดความร่วมมือครั้งนี้ขึ้น ความร่วมมือครั้งนี้ส่งผลให้การคมนาคมขนส่งทางรางของไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับการพัฒนาประเทศ และขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง พร้อมย้ำว่า รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางรางอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้า เชื่อมโยงทุกภูมิภาคได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน รวมถึงภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น ทั้งในพื้นที่ชนบท เมือง และระหว่างประเทศเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ