นายกฯ มอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 66 ย้ำ การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เป็นหัวใจหลักของการบริหารจัดการที่ดี

ข่าวทั่วไป Wednesday November 8, 2023 15:44 —สำนักโฆษก

นายกฯ มอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 66 ย้ำ การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เป็นหัวใจหลักของการบริหารจัดการที่ดี เน้นท้องถิ่นนำนวัตกรรมบริการ ปชช. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมกับมอบถ้วยรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลประเภทดีเลิศ ได้แก่ รางวัลที่ 1 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลที่ 2 เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลที่ 3 เทศบาลเมืององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จังหวัดแม่อ่องสอน และ 4รางวัลชมเชย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมมอบรางวัลอื่น ๆ โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนถิ่น และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลเข้าร่วม

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 62 แห่ง ที่ได้รับรางวัลว่า นับตั้งแต่ปี 2546 ที่มีการมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 21 ปี รัฐบาลโดยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบริหารจัดการที่ดี และมีความพยายามให้ท้องถิ่นสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริการประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้ง ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงผลการทำงานที่มีความเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า และช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับระดับสากล

นายกรัฐมนตรี กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลในวันนี้ นำเงินรางวัลที่ได้รับไปพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสร้างนวัตกรรมท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ