นายกฯ ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว เชื่อมั่นจังหวัดสระแก้วมีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดที่มีอยู่อย่างแท้จริง

ข่าวทั่วไป Saturday November 25, 2023 13:22 —สำนักโฆษก

นายกฯ ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว เชื่อมั่นจังหวัดสระแก้วมีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดที่มีอยู่อย่างแท้จริง ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น

วันนี้ (25 พ.ย.66) เวลา 14.30 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งอยู่ในกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว มีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปสินค้าเกษตรรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าและกระจายสินค้าที่ครบวงจร รวมทั้งให้บริการอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย เป็นต้น โดยมีนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญสรุป ดังนี้

นายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายการบริหารจัดการภาพรวมนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว โดย รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วมีจุดเด่นคือมีที่ตั้งอยู่บนทำเลที่ตั้ง-ประตูสู่อินโดจีน อยู่บนจุดเชื่อมโยงระเบียงเขตเศรษฐกิจ การบริหารจัดการและบริการด้วยมืออาชีพ ทั้งบริการอนุญาตอนุมัติ และสิทธิประโยชน์แบบ One Stop Service: OSS โดยศูนย์บริการธุรกิจ (Total Solution Center: TSC) ได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสระแก้วสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่และสาธารณูปโภคด้วยเทคโนโลยีเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อกระจายรายได้ บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและชุมชนให้ดีขึ้น สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ โลจิสติกส์และบริการ สินค้าเกษตรและแปรรูป พลาสติก สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ ยานยนต์ เครื่องจักและชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการรับฟังภาพรวมนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว โดยย้ำถึงนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนถึงการค้าขาย จากการที่ได้เดินทางลงมาในพื้นที่ เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ได้เห็นว่า จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง อย่างไรก็ตาม ที่ยังมีอุปสรรคปัญหาคือกรณีกลัวและไม่ยอมให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี หรือการกำหนดอัตราค่าเช่าระยะยาวที่สูงเกินไป ทำให้พื้นที่ที่นำมาจัดสรรก็จะกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ไม่มีการจ้างงานแต่ไม่มีการลงทุนเกิดขึ้น ก็จะทำให้ไม่เป็นประโยชน์ต่อนโยบายที่วางไว้ ซึ่งในฐานะที่นายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะไปดูแลเร่งรัดในเรื่องนี้ให้ ส่วนการจัดทำเรื่อง EIA เรื่องของปล่องไฟหรือปล่องควันของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วนั้น ขอให้จัดทำให้ถูกต้อง ส่วนการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีต่าง ๆ เป็นนโยบายของรัฐบาลนี้อยู่แล้ว เพื่อพลิกพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม และทำให้มีรายได้ที่ดีขึ้นต่อพี่น้องประชาชน รวมไปถึงจะมีการพิจารณาพูดคุยในการที่จะนำสนามบินทหารที่มีอยู่แล้วของจังหวัดสระแก้วมาพัฒนาเป็นกึ่งเชิงพาณิชย์ด้วย ที่สำคัญคือมีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการค้าระหว่างประเทศขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง ที่จะทำให้พัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตรงนี้ สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดที่มีอยู่อย่างแท้จริง

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้พบปะประชาชนโดยกล่าวขอบคุณประชาชนที่มาให้การต้อนรับและให้กำลังใจอย่างอบอุ่น โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์การเดินทางมาจังหวัดสระแก้วในครั้งนี้ว่า เพื่อมาเยี่ยมเยียนพบปะกับประชาชนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งจังหวัดสระแก้วถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพที่สำคัญเชิงเศรษฐกิจอย่างมาก รวมทั้งการเดินทางมาครั้งนี้ ยังมาเพื่อรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการค้าชายแดน เรื่องนิคมอุตสาหกรรมก็ต้องมีการแก้ไขกฎหมายบางอย่าง เพื่อให้เอื้อต่อการค้าและทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะที่ประชาชนขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่มาติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วตามนโยบายรัฐบาล เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ