นายกฯ ยืนยันรัฐบาลและกรุงเทพมหานครทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหา PM2.5 บุหรี่ไฟฟ้า ปัญหาการจราจร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

ข่าวทั่วไป Friday February 23, 2024 15:27 —สำนักโฆษก

นายกฯ ยืนยันรัฐบาลและกรุงเทพมหานครทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหา PM2.5 บุหรี่ไฟฟ้า ปัญหาการจราจร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

วันนี้ (23 ก.พ. 67) เวลา 09.35 น. ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ถนนดินสอ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ภายหลังการเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเร่งรัดการพัฒนากรุงเทพมหานคร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า เมื่อวานนี้ได้มีการประกาศเรื่อง วิสัยทัศน์ Thailand Vision 8 ข้อไปแล้วซึ่งหลาย ๆ ข้อก็เกี่ยวข้องกับทางกรุงเทพมหานครด้วย ปฏิเสธไม่ได้ว่าแม้เรากระจายความเจริญไปสู่ต่างจังหวัดหลาย ๆ จังหวัด แต่กรุงเทพมหานครก็เป็นประเทศไทย สำหรับวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้มาเยือนกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกและได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ แผนงานทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ซึ่งนโยบายหลาย ๆ เรื่องก็เกี่ยวเนื่องไปกับวิสัยทัศน์ Thailand Vision รวมไปถึงนโยบายของรัฐบาลด้วย โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ไปมาก แต่มีการพูดถึงน้อย อยากให้มีการสื่อสารกันให้มากขึ้น โดยขอฝากสื่อมวลชนด้วย การสื่อสารไม่ใช่แค่การแถลงผลงานเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการแถลงเพื่อให้ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ซึ่งถ้าประชาชนได้รับทราบข่าวสารก็อาจจะนำไปปฏิบัติได้ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น รัฐบาลโดยทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการประสานงานใกล้ชิดกับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอยู่แล้ว แต่อยากให้การทำงานเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้น มีการรับนโยบายของกรุงเทพมหานครไปช่วยขยายผลได้ ถ้ามีปัญหาติดขัดรัฐบาลมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประสานงานกับกรุงเทพมหานคร

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า เรื่องความปลอดภัย ความมั่นคงเป็นเรื่องที่สำคัญ สื่อมวลชนก็รับฟังการนำเสนอของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอยู่แล้ว โดยเราจะพยายามทำงานให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ทำให้การสื่อสารดีขึ้น เช่น เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรื่อง PM2.5 วันศุกร์ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศ WFH รถยนต์ก็น้อยลง 9% ถ้ามีการประสานที่ดีกับทางรัฐบาล เราก็จะประกาศพร้อมกันให้เป็น WFH ของทางหน่วยงานราชการได้ ซึ่งเราพยายามทำงานกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วเพียงแต่ต้องทำให้มีการประสานงานที่ดีขึ้น นอกจากนั้น เรื่อง การเพิ่มกล้อง CCTV เป็นแค่ปัจจัยเดียว การนำเทคโนโลยี ระบบ IT ต่าง ๆ มาเสริมนั้น รัฐบาลจะมีการพิจารณาให้ดีขึ้น นอกจากนั้น เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า เป็นเรื่องที่ต้องจัดการแก้ไขปัญหาจริง ๆ เพราะจากการประชุมจะเห็นรูปภาพของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีลักษณะเป็นกล่องนม ซึ่งมีจุดมุ่งหมายไปที่เด็ก ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควร ทั้งนี้ รัฐบาลยืนยันปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญ เน้นย้ำให้กรมศุลกากรเข้มงวดในการตรวจค้นมากยิ่งขึ้น

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เรื่อง PM2.5 ในกรุงเทพมหานครต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครด้วยว่าปัญหา PM2.5 นั้นมีทุกปีอยู่แล้ว แต่ปีนี้พิสูจน์ทราบได้ว่าปริมาณ PM2.5 ลดลงไปอย่างชัดเจน ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งมาเกือบ 2 ปีแล้ว ได้ทำเรื่องดี ๆ หลายอย่าง ดูแลตั้งแต่เรื่องใหญ่จนไปถึงเรื่องนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโดยร่วมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนนำรถมาเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง ให้รถยนต์ต่าง ๆ ปล่อยไอเสียออกน้อยลง การจัดรถอัดฟางในพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้พื้นที่หนองจอกแทนที่จะต้องมีการเผาก็เปลี่ยนมาใช้เครื่องอัดฟางแทน แสดงให้เห็นว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมถึงเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครก็ไม่ได้ละเลย ดูถึงรายละเอียดทุก ๆ รายละเอียด แต่ว่าปัญหา PM2.5 มีมานานแล้วซึ่งเกิดจากเรื่องของโครงสร้างหลาย ๆ อย่าง โดยวันนี้รถยนต์ไฟฟ้า EV มีการจดทะเบียน 10 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว งาน Bangkok International Motor Show เมื่อปลายปีที่แล้วก็มีการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า EV กว่า 40% ปัญหา PM2.5 ที่เกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานครนั้นเกิดจากการใช้รถประมาณ 50 กว่าเปอร์เซ็นต์ ถ้าเราสามารถส่งเสริม สนับสนุนให้คนหันไปใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นได้ก็จะเป็นการดี หรือการขนส่งที่ต้องมีการใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยที่มีท่าเรือคลองเตยอยู่ ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็พยายามเสนอให้มีการย้ายออก แต่ทางรัฐบาลก็ต้องมีการพิจารณาหารือครบทุกองค์ประกอบว่าท่าเรือคลองเตยสมควรจะมีการย้ายหรือไม่ เพราะถ้าไม่มีการย้ายก็จะมีการบรรทุกของต่าง ๆ ผ่านเขตกรุงเทพมหานครเยอะ ทำให้เกิดปัญหา PM2.5 ทั้งนี้ ยืนยันว่ารัฐบาลและกรุงเทพมหานครพยายามแก้ไขปัญหาอยู่ แต่จะให้ปัญหาหมดไปเลยนั้นก็คงไม่ค่อยเป็นธรรมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เชื่อว่าทุกฝ่ายพยายามทำอย่างเต็มที่ ความจริงจัง ความจริงใจมีอยู่แล้ว

นายกรัฐมนตรีตอบคำถามสื่อมวลชนถึงการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานครในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นเหมือนเดิมหรือไม่ ว่า สำหรับตนเชื่อว่าปัจจุบันนี้การจราจรมีการบริหารจัดการอย่างชัดเจน แต่ถามว่าสามารถทำได้ดีกว่านี้ไหม ตนมองว่าสามารถทำได้ดีกว่านี้ โดยจากการนำเสนอในที่ประชุม สื่อมวลชนก็น่าจะเห็นว่า จะมีการเข้มงวดวินัยการจราจรการ สนับสนุนให้ประชาชนมาใช้บริการรถสาธารณะมากยิ่งขึ้น เรื่องค่าโดยสารก็ต้องทำให้ราคาลดลง เรื่องระบบขนส่งเสริม หรือ Feeder System ที่มาจากตรอกซอกซอยต่าง ๆ ให้เข้ามาถนนใหญ่ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะทำให้ลดความหนาแน่นการจราจรลงได้

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ