นายกฯ ยืนยันการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเขาใหญ่ ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ขณะที่รัฐบาลเตรียมจัดทำผังเมืองใหม่ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเมือง พร้อมยกระดับเมืองรอง

ข่าวทั่วไป Tuesday February 27, 2024 14:27 —สำนักโฆษก

นายกฯ ยืนยันการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเขาใหญ่ ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ขณะที่รัฐบาลเตรียมจัดทำผังเมืองใหม่ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเมือง พร้อมยกระดับเมืองรอง รองรับการลงทุนภายในและต่างประเทศ

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 10.20 น. ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า จากการพูดคุยกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมแผนที่ทหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กรมแผนที่ทหารสามารถสำรวจได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้จากเดิมคาดว่าที่จะเสร็จสิ้นภายใน 3 สัปดาห์ แต่สามารถเสร็จสิ้นได้ภายใน 1 สัปดาห์ โดยมีข้อสรุป คือ 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยึดหลักการและประกาศจะไม่มีการนำที่ดินตามแนวเขตกันชนหรือพื้นที่คาบเกี่ยวมาใช้แบ่งที่ดินเพื่อจัดเป็นพื้นที่ สปก. อีกทั้งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้มีการปลูกป่าในพื้นพื้นที่ดังกล่าวและขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่าด้วย 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเลขาธิการ สปก. ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของรัฐทุกประเภทจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อเข้าสำรวจและหาข้อยุติในพื้นที่ที่ยังมีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส่วนรายละเอียดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีการแถลงรายละเอียดในช่วงบ่ายวันนี้ 3. สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งแก้ไขและบูรณาการหาแนวทางในการจัดทำผังเมืองใหม่ให้มีความสอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองที่เปลี่ยนไป รวมถึงทั้งการยกระดับเมืองรองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลงทุนจากภายในและต่างประเทศ เพราะรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนและขจัดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ หรือ Ease of doing business ทั้งนี้ผังเมืองเก่านั้นมีพื้นที่หลายสี ทั้งสีเขียว สีเหลือง และสีม่วงซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม โดยมีการจัดทำมานานแล้วและอาจไม่เหมาะกับบริบทของโลกในปัจจุบัน เช่น จังหวัดพังงา ที่จะมีการสร้างสนามบินอันดามัน หรือภูเก็ต international ซึ่งผังเมืองยังเป็นผังเมืองเก่าอยู่ และมีหลายเขตที่ไม่สามารถย้ายโรงงานต่าง ๆ มาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้ (สีม่วง) ซึ่งลักษณะเช่นนี้มีอีกหลายจังหวัด และทำให้พื้นที่ที่ทำอุตสาหกรรมได้ หรือสีม่วง ในอีสเทิร์นซีบอร์ด เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีน้อยลง ทำให้เป็นขีดจำกัดในการเข้ามาลงทุนของนักลงต่างประเทศ โดยเราจะมีการพูดคุย หาข้อสรุปให้ได้โดยเร็ว เพื่อให้รองรับการลงทุนจากต่างประเทศในอนาคต

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ