นายกฯ สวมใส่เสื้อลายวัวลาน-ตาลโตนด ชมการแข่งขันกีฬาวัวลาน-วัวเทียมไถ สั่งการให้ มท. แก้กฎกระทรวงขยายเวลาการละเล่นให้เป็น 18.00 น. ถึง 06.00 น. ของวันถัดไป

ข่าวทั่วไป Monday May 13, 2024 15:14 —สำนักโฆษก

?รัดเกล้า? เผย นายกฯ สวมใส่เสื้อลายวัวลาน-ตาลโตนด ชมการแข่งขันกีฬาวัวลาน-วัวเทียมไถ สั่งการให้ มท. แก้กฎกระทรวงขยายเวลาการละเล่นให้เป็น 18.00 น. ถึง 06.00 น. ของวันถัดไป

วันนี้ (13 พ.ค. 67) เวลา 17.00 น. ณ จุดแสดงการสาธิตการแข่งขันกีฬาวัวลาน-วัวเทียมไถ บ้านท่าศาลา ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการสาธิตการแข่งขันกีฬาวัวลาน-วัวเทียมไถ ของสมาคมอนุรักษ์วัวลานพื้นบ้าน กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี) โดยมีนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมการเยี่ยมชม โดยทั้งคณะได้สวมใส่เสื้อลายวัวลาน-ตาลโตนด ซึ่งนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ส.ส.เพชรบุรี เขต 1 และ จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล สส.เพชรบุรี เขต 3 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี สมาคมอนุรักษ์วัวลานพื้นบ้านกลุ่มจังหวัดภาคกลาง และประชาชนให้การต้อนรับ

นางรัดเกล้า อินวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการแข่งขันวัวลาน ซึ่งเป็นประเพณีพื้นบ้านของคนไทยที่มีความเก่าแก่อยู่คู่กับท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน มีความเกี่ยวพันกับการทำนาปลูกข้าว อีกทั้งเป็นประเพณีที่ช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน โดยนายกฯ และรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลากหลายมิติ ซึ่งการท่องเที่ยวที่นำเอาเรื่องราวทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นมาบอกเล่านั้น เป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนให้มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยนายกฯ ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญกับการดูแลการแข่งขันกีฬาวัวลานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของบ้านเมือง ตลอดจนพิจารณาเสนอขอแก้กฎกระทรวงขยายเวลาการละเล่นให้เป็น 18.00 น. จนถึง 06.00 น. ของวันถัดไป ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือน โดยที่การละเล่นดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายในการเล่นการพนัน เพราะถือเป็น บัญชี ข. ของประกาศกระทรวงมหาดไทยที่รัฐสามารถอนุมัติให้เล่นการพนันได้ และเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายกฯ กำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้ 1) ภายในบริเวณการจัดงาน ขอให้ผู้จัดการแข่งขันวัวลาน กำหนดขอบเขตพื้นที่จัดงานให้ชัดเจน มีจุดตรวจเข้า-ออก ยานพาหนะ เพื่อควบคุมความปลอดภัย 2) จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะกล้องวงจรปิด และเจ้าหน้าที่ชุดตรวจการณ์ 3) ตลอดจนต้องมีการตรวจสอบและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้มีการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปในงานแข่งขัน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ และ 4) โดยรอบบริเวณการจัดงาน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันและควบคุมมิให้เกิดเหตุร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ที่มีความคุ้นเคยกับลูกบ้านในท้องที่ จะสามารถคัดกรองบุคคลผู้มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี

นายกฯ กล่าวในตอนท้ายว่า เมื่อช่วงบ่ายได้ไปตรวจเยี่ยมสนามบินหัวหิน โดยสั่งการให้ขยายรันเวย์และขยายเที่ยวบินเพิ่มขึ้นที่จะมาจากจังหวัดต่าง ๆ และทำให้เป็นสนามบินที่มีขนาดใหญ่กว่าและใหม่กว่ารองรับจำนวนนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น อีกทั้งจะมีการเปลี่ยนชื่อสนามบินจากที่เคยเรียกกันว่าสนามบินหัวหิน จะเปลี่ยนชื่อเป็นสนามบิน ?เพชรหัวหิน? ซึ่งปัจจุบันนี้มีแค่จากจังหวัดเชียงใหม่ที่เดียว โดยในอนาคตต้องการให้มาจาก อำเภอหาดใหญ่ และจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งกรุงเทพฯ และมาเลเซีย สิงคโปร์ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อเยี่ยมชมประเพณีพื้นบ้านวัฒนธรรมที่ดีงามอีกด้วย

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ