(เพิ่มเติม)ปฏิทินวันหยุด 2560: ประเทศไทย

ข่าวทั่วไป 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 12:32 น. —ปฏิทินวันหยุด

ปฏิทินวันหยุดประเทศไทย พ.ศ.2560
หน่วยงานราชการ ธนาคาร/สถาบันการเงิน
วันจันทร์ 2 มกราคม วันหยุดชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ หยุด หยุด
วันอังคาร 3 มกราคม วันหยุดพิเศษ* หยุด หยุด
วันจันทร์ 13 กุมภาพันธ์ วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา หยุด หยุด
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน วันจักรี หยุด หยุด
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันศุกร์ 14 เมษายน วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ ไม่หยุด หยุด
วันพุธ 10 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา หยุด หยุด
วันศุกร์ 12 พฤษภาคม วันพืชมงคล หยุด ไม่หยุด
วันจันทร์ 10 กรกฏาคม วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา หยุด หยุด
วันศุกร์ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 หยุด หยุด
วันจันทร์ 14 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ หยุด หยุด
วันศุกร์ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 หยุด หยุด
วันจันทร์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช หยุด หยุด
วันพฤหัส 26 ตุลาคม วันพระราชพิธีถวายพระเพลิง หยุด หยุด
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันอังคาร 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ หยุด หยุด
วันจันทร์ 11 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ หยุด หยุด
หมายเหตุ: วันหยุดพิเศษเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และ ธนาคารแห่งประเทศไทย

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ