ปฏิทินวันหยุด 2562: ประเทศไทย

ข่าวทั่วไป 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 17:19 น. —ปฏิทินวันหยุด

ปฏิทินวันหยุดประเทศไทย พ.ศ.2562
หน่วยงานราชการ ธนาคาร/สถาบันการเงิน
วันอังคาร 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ หยุด หยุด
วันอังคาร 19 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา หยุด หยุด
วันจันทร์ 8 เมษายน วันหยุดชดเชยวันจักรี หยุด หยุด
วันศุกร์ 12 เมษายน วันหยุดพิเศษ* หยุด ไม่หยุด
วันจันทร์ 15 เมษายน วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันอังคาร 16 เมษายน วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันพุธ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ ไม่หยุด หยุด
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม เนื่องในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หยุด หยุด
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม วันพืชมงคล หยุด ไม่หยุด
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา หยุด หยุด
วันจันทร์ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา สมเด็จพระราชินี หยุด หยุด
วันอังคาร 16 กรกฏาคม วันอาสาฬหบูชา หยุด หยุด
วันพุธ 17 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา หยุด ไม่หยุด
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 หยุด หยุด
วันจันทร์ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ หยุด หยุด
วันจันทร์ 14 ตุลาคม วันหยุดชดเชยคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 หยุด หยุด
วันพุธ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช หยุด หยุด
วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 หยุด หยุด
วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
วันอังคาร 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ หยุด หยุด
วันอังคาร 31 ธันวาคม วันสิ้นปี หยุด หยุด
หมายเหตุ: วันหยุดพิเศษเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และ ธนาคารแห่งประเทศไทย

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ