ปฏิทินวันหยุด 2563: ประเทศไทย

ข่าวทั่วไป 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 14:23 น. —ปฏิทินวันหยุด

ปฏิทินวันหยุดประเทศไทย พ.ศ.2563
หน่วยงานราชการ ธนาคาร/สถาบันการเงิน
วันพุธ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ หยุด หยุด
วันจันทร์ 10 กุมภาพันธ์ วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา หยุด หยุด
วันจันทร์ 6 เมษายน วันจักรี หยุด หยุด
วันจันทร์ 13 เมษายน วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันอังคาร 14 เมษายน วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันพุธ 15 เมษายน วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันศุกร์ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ ไม่หยุด หยุด
วันจันทร์ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล หยุด หยุด
วันพุธ 6 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา หยุด หยุด
พฤษภาคม วันพืชมงคล* หยุด ไม่หยุด
วันพุธ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา หยุด หยุด
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา สมเด็จพระราชินี
วันจันทร์ 6 กรกฎาคม วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา หยุด หยุด
วันอังคาร 7 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา หยุด ไม่หยุด
วันอังคาร 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 หยุด หยุด
วันพุธ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ หยุด หยุด
วันอังคาร 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 หยุด หยุด
วันศุกร์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช หยุด หยุด
วันจันทร์ 7 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 หยุด หยุด
วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
วันพฤหัสบดี 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ หยุด หยุด
วันพฤหัสบดี 31 ธันวาคม วันสิ้นปี หยุด หยุด
หมายเหตุ: 1) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2) *วันพืชมงคล รอประกาศอย่างเป็นทางการ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ