(เพิ่มเติม)ปฏิทินวันหยุด 2562: ประเทศไทย

ข่าวทั่วไป 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 15:34 น. —ปฏิทินวันหยุด

ปฏิทินวันหยุดประเทศไทย พ.ศ.2562
หน่วยงานราชการ ธนาคาร/สถาบันการเงิน
วันอังคาร 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ หยุด หยุด
วันอังคาร 19 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา หยุด หยุด
วันจันทร์ 8 เมษายน วันหยุดชดเชยวันจักรี หยุด หยุด
วันจันทร์ 15 เมษายน วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันอังคาร 16 เมษายน วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันพุธ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ ไม่หยุด หยุด
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม วันพืชมงคล หยุด ไม่หยุด
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา หยุด หยุด
วันอังคาร 16 กรกฏาคม วันอาสาฬหบูชา หยุด หยุด
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 หยุด หยุด
วันจันทร์ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ หยุด หยุด
วันจันทร์ 14 ตุลาคม วันหยุดชดเชยคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 หยุด หยุด
วันพุธ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช หยุด หยุด
วันจันทร์ 4 พฤศจิกายน วันหยุดพิเศษ** หยุด ไม่หยุด
วันอังคาร 5 พฤศจิกายน วันหยุดพิเศษ** หยุด ไม่หยุด
วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 หยุด หยุด
วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
วันอังคาร 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ หยุด หยุด
วันจันทร์ 30 ธันวาคม วันหยุดพิเศษ* หยุด ไม่หยุด
วันอังคาร 31 ธันวาคม วันสิ้นปี หยุด หยุด
หมายเหตุ: * วันหยุดพิเศษเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และ ธนาคารแห่งประเทศไทย
** เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ