ครม.วันนี้ถกแนวทางแก้ไขปัญหารูปแบบบัตรสมาร์ทการ์ด

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 09:55:22 น.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้จะจัดขึ้นที่รัฐสภาเนื่องจากที่ประชุมร่วมรัฐสภานัดลงมติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลังอภิปรายมาแล้ว 2 วัน โดยวาระการประชุม ครม.ที่น่าสนใจ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์(สมาร์ทการ์ด) ซึ่งกระทรวงเทคโนโลนีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) จะหาข้อตกลงร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับรูปแบบบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดที่ไม่ตรงกับที่กระทรวงไอซีทีสั่งผลิตมาแล้วจำนวน 26 ล้านใบ

นอกจากนั้นจะมีการรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงโครงการเดิมเพื่อรองรับการฟื้นฟูผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา, มาตรการส่งเสริมการใช้น้ำมัน E85 เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้พลังงานทดแทนท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวน,

การทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกมติ ครม.เกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่างๆ, การดำเนินการตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้ายของกลุ่มตาลีบันและอัลกออีดะห์, รายงานความคืบหน้าโรดแมปแผนการทำงานเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย

และ รายงานงบประมาณในการดำเนินงานโครงการปฏิรูป พ.ศ.2554-2556 โครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง