กรมป้องกันฯเผยยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมภาคใต้เพิ่มเป็น 35 รายแล้ว

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- เสาร์ที่ 2 เมษายน 2554 11:58:30 น.

ศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สรุปสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2554 ถึง ปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2554 มีพื้นที่ประสบภัย 10 จังหวัด (จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ตรัง ชุมพร สงขลา กระบี่ พังงา สตูล และจังหวัดนราธิวาส) 102 อำเภอ 665 ตำบล 5,231 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 558,308 ครัวเรือน 1,959,897 คน

ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ 35 ราย แบ่งเป็น นครศรีธรรมราช 15 ราย, สุราษฎร์ธานี 8 ราย พัทลุง 2 ราย กระบี่ 6 ราย ชุมพร 2 ราย ตรัง 2 ราย)

การคมนาคม ทางหลวงแผ่นดิน มีน้ำท่วม 45 สายทาง จำนวนรวม 47 แห่ง ผ่านไม่ได้ 24 แห่ง สนามบินปิดให้บริการ 1 แห่ง คือ สนามบินนครศรีธรรมราช รถไฟสายใต้ให้บริการได้ถึงสถานีรถไฟท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัทขนส่ง (บขส.) ให้บริการเป็นปกติ เว้นแต่จังหวัดที่สถานีขนส่งถูกน้ำท่วม จะจัดจุดรับ-ส่ง ณ ที่ที่เหมาะสม ส่วนเรือเฟอร์รี่ จ.สุราษฎร์ธานี สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้ว

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง