ครม.ขยายวีซ่าท่องเที่ยวไทยให้คนญี่ปุ่นจาก 30 วัน เป็น 90 วัน

ข่าวทั่วไป Tuesday April 26, 2011 18:00 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาพำนักในประเทศไทยโดยไม่ต้องมีวีซ่าของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น จาก 30 วัน เป็นจำนวน 90 วัน เป็นเวลา 6 เดือน ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ

ทั้งนี้ ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กรมการกงสุล กรมเอเชียตะวันออก กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น และสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2554 สรุปดังนี้ ที่ประชุมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทั้งด้านมนุษยธรรม ความมั่นคง และประกอบกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นตลาดหลักที่สำคัญของไทย

ที่ประชุมได้มีมติเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการให้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และ visa on arrival ของคนต่างด้าวที่ต้องการเข้าราชอาณาจักรจากพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน ควรขยายเวลาพำนักในประเทศไทยโดยไม่ต้องมีวีซ่าของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น จาก 30 วันเป็นจำนวน 90 วัน โดยมาตรการดังกล่าวน่าจะมีกำหนดเวลารวม 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-31 ตุลาคม 2554


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ