(เพิ่มเติม) ครม.เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการหลายชุดแทนตำแหน่งที่ว่าง

ข่าวทั่วไป Tuesday April 26, 2011 18:27 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นพ.มารุต มัสยวาณิช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ หลายชุดแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยเห็นชอบแต่งตั้งนางอุไร ร่มโพธิหยก ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี(นักบัญชีทรงคุณวุฒิ) ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.เป็นต้นไป

เห็นชอบแต่งตั้งนายปณิธิ วสุรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐไซปรัสประจำประเทศไทย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจำนวน 22 คน เนื่องจากกรรมการชุดเดิมจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 12 พ.ค.54 ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายเข็มชัย ชุติวงศ์, น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ, นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, นายอำพน กิตติอำพน, นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล, นายนนทิกร กาญจนะจิตรา, นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี, นายวุฒิชัย กปิลกาญจน์,

นายศักรินทร์ ภูมิรัตน, นายสวัสดิ์ ตันตระรัตน์ และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ข้าราชการ ได้แก่ นายกอปร กฤตยากีรณ, นายเขมทัต สุคนธสิงห์, นายอาชว์ เตาลานนท์, นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร, นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, นายดอน ปรมัตถ์วินัย, นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล, นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร, นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส, นายวิษณุ เครืองาม และนายสุเมธ ตันติเวชกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค.54 เป็นต้นไป

เห็นชอบแต่งตั้งนายสุวัตร สิทธิหล่อ รองอธิบดีกรมพลศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ได้แก่ นายสุรช ล่ำซำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนายเพชร โอสถานุเคราะห์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.54 เป็นต้นไป

เห็นชอบแต่งตั้ง พล.ต.อ.อำนวย เพชรศิริ เป็นประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ สสปน., นายอนุรักษ์ อินทรภูวศักดิ์ กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ), พล.ต.ต.ขรรค์ชัย อนันตสมบูรณ์ กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ), นายสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา กรรมการ(ผู้แทนสมาคมการประชุมนานาชาติ ไทย)), นายประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล กรรมการ(ผู้แทนสมาคมแสดงสินค้า(ไทย)), นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการ(ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.54 เป็นต้นไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ