กทม.ทั้ง 50 สนง.เขต พร้อมเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนเด็กทุกวัน

ข่าวทั่วไป Monday July 11, 2011 10:41 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์วันแรก ภายหลังจากพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.54 เป็นต้นไป โดยสำนักงานเขตปทุมวันร่วมกับสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Mobile Service) เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนฯ ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่เขตปทุมวัน ซึ่งจะปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวม 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-14 ก.ค.54

ทั้งนี้ พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2554 กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 บริบูรณ์และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 60 วัน โดยผลจากกฎหมายฉบับนี้ทำให้มีกลุ่มบุคคลช่วงอายุ 7 ขึ้นไป ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนไว้ใช้แสดงตน เพื่อประโยชน์ในการเข้ารับบริการสาธารณะของรัฐ เช่น สิทธิการรักษาพยาบาล ประกันสังคม ตลอดจนบรรเทาปัญหาการสวมสิทธิ์จากต่างด้าว เป็นต้น

โดยการขอมีบัตรสำหรับผู้ที่อายุไม่ถึง 15 ปี ให้เป็นหน้าที่ ของบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งรับดูแลผู้นั้นเป็นผู้ยื่นคำขอ ซึ่งในระยะแรกหากมีผู้มายื่นคำขอมีบัตรในคราวเดียวกัน จะเกิดปัญหาในการให้บริการได้ กระทรวงมหาดไทยจึงขยายเวลาการยื่นคำขอมีบัตรจากเดิมภายใน 60 วัน นับจากวันที่อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์เป็นภายใน 1 ปี นับจากวันที่ พ.ร.บ.ฯ บังคับใช้

ปลัด กทม. กล่าวว่า กทม.ได้สั่งการให้ฝ่ายทะเบียน 50 สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร พร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น. ทั้งนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีกลุ่มผู้ที่จะต้องขอมีบัตรที่อายุตั้งแต่ 7—14 ปี รวมทั้งสิ้น 649,868 คน โดยแยกเป็นชาย 331,423 คน เป็นหญิง 318,445 คน ไม่นับรวมรายที่มีทะเบียนบ้านนอกพื้นที่ที่อาจเข้ามาติดต่อขอมีบัตร ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาพอสมควรในการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ขอมีบัตรครบทั้งหมด เนื่องจากกทม.ต้องให้บริการผู้มาติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนกลุ่มอื่นไปพร้อมกัน

"กทม.จะจัดรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ไปรับทำบัตรประชาชนแก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษาต่างๆ พร้อมทั้งขยายเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันอาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองในการนำเด็กไปทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดราชการด้วย" ปลัดกทม.กล่าว

พร้อมระบุว่ายังสามารถใช้บริการ ณ จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) 4 แห่ง ได้แก่ ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ชั้น 1 ด้านถ.ดินสอ จะเปิดให้บริการเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. และบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS 3 สถานี คือ สถานีสยาม สถานีพร้อมพงษ์ และสถานีหมอชิต โดยทั้ง 4 จุดดังกล่าวให้บริการทำบัตรยกเว้นบัตรหาย

สำหรับเอกสารและหลักฐานเพื่อแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ในการทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก มีดังนี้ 1.ใบสูติบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด 2.ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล(ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา 1 ชุด 4.ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของบิดา มารดา (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด 5.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และ 6.การสะกดชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ