กภช.เห็นชอบสรุปบทเรียนบริหารจัดการน้ำในรูปแบบของการเตือนภัย

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 11 มกราคม 2555 15:35:50 น.

พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (กภช.) ครั้งที่ 1/2555 โดยมี นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1. ทบทวนสถานการณ์อุทกภัยในช่วงปีที่ผ่านมา (พ.ย. 53 ถึง พ.ย. 54) เพื่อสรุปแนวโน้มของการเกิดภัยและความรุนแรง 2. แต่ละหน่วยงานทบทวนแผนงานของตน แล้วนำเอาส่วนที่เกี่ยวกับการเตือนภัยมาหารือ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ

3. ร่วมแสดงความคิดเห็นของ "ความพร้อม" ในมุมมองของภารกิจที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ 4. ประสานงานในแต่ละบทบาทของหน่วยงานตามขั้นตอนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เตรียมพร้อม เตือนภัย ป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟู) 5. การจัดระบบบริหารการดำเนินงานเผชิญสถานการณ์ในภาพรวม (Unified Command) 6. การสนับสนุนที่จำเป็น เฉพาะหน้า ซึ่งมีผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหา

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง