กรมชลฯ ร่วมมือ EASTW แก้ไขปัญหาน้ำในจ.ระยองตามมติ กรอ.

ข่าวทั่วไป Tuesday September 30, 2014 16:38 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ได้มีมติให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เร่งรัดแก้ไขปัญหาน้ำภาคตะวันออกโดยเร็ว เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ ดังนี้

จังหวัดระยอง กรมชลประทาน มีแผนดำเนินการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ ไปลงอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ โดยได้รับความร่วมมือจาก บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (EASTW) เข้ามาร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูบน้ำ ซึ่งมีแผนการสูบน้ำตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 รวมปริมาณน้ำทั้งสิ้นประมาณ 84 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรกระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557 ปริมาณน้ำที่สูบประมาณ 18 ล้านลูกบาศก์เมตร และช่วงที่สอง ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ปริมาณน้ำประมาณ 54 ล้านลูกบาศก์เมตร ผลการสูบผันน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 28 ก.ย. 57 ได้ปริมาณน้ำประมาณ 9.22 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังคงมีการสูบผันน้ำอย่างต่อเนื่องตามแผนที่ได้วางไว้ เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอใช้งานไปจนถึงสิ้นฤดูแล้ง(30 เม.ย. 58)

จังหวัดชลบุรี มีปริมาณน้ำต้นทุนน้อยเช่นเดียวกับจังหวัดระยอง แต่เนื่องจากการสูบผันน้ำจากแม่น้ำบางปะกงไปลงอ่างเก็บน้ำบางพระ มีข้อจำกัดเรื่องระดับน้ำต่ำกว่าปกติ จึงไม่สามารถสำรองน้ำได้ตามแผน ประกอบกับในช่วงเดือนพฤษจิกายน 2557 นี้ ความเค็มในแม่น้ำบางปะกงจะสูงขึ้น ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำมาสำรองได้อีก จึงมีความจำเป็นต้องใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง ที่คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเต็มอ่างฯ มาช่วยเสริมเป็นแหล่งน้ำต้นทุนหลัก นอกจากนี้ จะได้เร่งดำเนินการก่อสร้างรางคอนกรีตตามแนวคลองน้ำแดง ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ที่เป็นคลองเชื่อมระหว่างอ่างเก็บน้ำประแสร์และอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ โดยดำเนินการก่อสร้างควบคู่ไปกับการผันน้ำ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษยน 2558 นี้

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังมีแผนเพิ่มศักยภาพความจุอ่างเก็บน้ำในจังหวัดระยอง และระบบสูบผันน้ำในจังหวัดชลบุรี ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 คือ การเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำประแสร์ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอีก 47 ล้านลูกบาศก์เมตร, การเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำดอกกราย มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอีก 10.6 ล้านลูกบาศก์เมตร, การศึกษาความเหมาะสมในการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล, การก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองชลประทานพานทองเชื่อมต่อระบบท่อผันน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต- อ่างเก็บน้ำบางพระ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต- อ่างเก็บน้ำบางพระ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ-ออกแบบ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ