มท.เตรียมคิกออฟโครงการจัดการขยะนำร่องในจ.อยุธยา

ข่าวทั่วไป 21 มกราคม พ.ศ. 2558 17:38 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาขยะ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ขึ้น ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการโครงการนำร่องในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืนให้แก่พื้นที่อื่นต่อไป

โครงการดังกล่าว ทางกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนในพื้นที่ โดยกำหนดแผนงานก่อสร้างระบบฝังกลบขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาล สิ่งก่อสร้างประกอบ และงานขนย้ายขยะเก่าที่เทกองไว้ ณ สถานที่กำจัดขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จำนวนประมาณ 2 แสนตัน มาฝังกลบอย่างถูกหลัก ณ สถานที่แห่งใหม่ ที่ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล ซึ่งอยู่ห่าง 4 กิโลเมตร นับไกลจากชุมชนและบ้านเรือนราษฎร โดยเริ่มดำเนินการขนย้ายตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์2558 เพื่อเตรียมรอการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคตต่อไป

ในส่วนของการก่อสร้างระบบฝังกลบขยะแบบถูกสุขาภิบาล ณ สถานที่กำจัดขยะแห่งใหม่ในพื้นที่ตำบลมหาพราหมณ์ ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมตามแผนงานที่กำหนด

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังได้จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ภายใต้หัวข้อเรื่อง “อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดปลอดขยะต้นแบบ" โดยกำหนดจัดพิธีเปิดตัวโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Kick off) ในวันที่ 22 ม.ค.58 ณ สถานที่ก่อสร้างบ่อกำจัดขยะที่รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ