รมว.เกษตรฯ สั่งเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกระบาดจากเวียดนาม

ข่าวทั่วไป Monday September 7, 2015 17:32 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้รายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง Highly pathogenic avian influenza virus (H5N6) ว่ามีการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (H5N6) ที่ประเทศเวียดนาม ในช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค.จำนวน 3 ครั้ง โดยสาเหตุการเกิดโรคยังไม่ทราบแน่ชัด

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ได้มีการติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะมาตรการป้องกันโรคตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด โดยสั่งการให้ทุกจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เข้มงวดในการป้องกันโรค ดังนี้ ให้เจ้าหน้าที่และเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทุกหลังคาเรือน และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ปีก หากพบว่ามีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติสงสัยโรคไข้หวัดนก ให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอเพื่อดำเนินการตรวจสอบการลักลอบและการเฝ้าระวังควบคุมโรคตามที่กำหนด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดตรวจสอบการลักลอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกเข้า - ออก ตามแนวชายแดน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือในพื้นที่ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกจากประเทศเพื่อนบ้านมายังประเทศไทย

ขณะเดียวกัน ยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์ตั้งจุดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณจุดผ่านแดน โดยให้พ่นยานพาหนะทุกคันที่สงสัยว่ามีการปนเปื้อนเชื้อโรค ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตลอดจนรถเข็น โดยเน้นให้ฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อแรงดันสูงที่ล้อรถและบริเวณใต้ท้องรถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถบรรทุกสัตว์ปีกให้ฉีดพ่นทั้งบริเวณที่บรรทุกสัตว์ปีกให้เปียกชุ่ม ทำการระงับการนำเข้าไก่ เป็ด ห่าน และนก รวมถึงไข่ที่ใช้สำหรับทำพันธุ์และซากสัตว์ปีกดังกล่าวจากประเทศที่มีการรายงานโรคไข้หวัดนกเข้าราชอาณาจักร จนกว่าสถานการณ์โรคจะสงบ และทำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนบริเวณแนวชายแดน ตลอดจนผู้ที่เดินทางเข้า - ออก ราชอาณาจักรให้ระมัดระวังป้องกันโรคไข้หวัดนก และขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการลักลอบนำเข้าสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกด้วย

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือจากหน่วยงานทุกฝ่ายให้ดำเนินงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทย และขอความร่วมมือจากประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทุกท่าน หากพบเห็นสัตว์ปีกป่วยตายอย่างผิดปกติไม่ทราบสาเหตุ อย่านำสัตว์ปีกไปแจก ขาย หรือประกอบอาหารอย่างเด็ดขาด และสามารถแจ้งเบาะแสให้กับ อาสาปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ เพื่อจะได้ดำเนินการควบคุม ป้องกันโรคไม่ให้แพร่กระจายออกไปได้อย่างทันท่วงที อย่านำสัตว์ที่ตายโยนทิ้งน้ำ ให้ทำการฝังหรือเผาตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ