ครม.ไฟเขียวโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

ข่าวทั่วไป 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 13:57 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่กระทรวงมหาดไทยขออนุมัติให้กรมการปกครองซึ่งมีวิทยาลัยการปกครองอยู่ดำเนิการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละปีงบประมาณ โดยอยากจะให้มีการฝึกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ พบว่า ปัจจุบันทั่วประเทศมีกำนันประมาณ 7 พันกว่าคน และมีผู้ใหญ่บ้าน ประมาณ 68,000 กว่าคน และทุกๆ ปีก็มีการฝึกอบรมอยู่แล้ว แต่การฝึกอบรมปีนึงทำได้เพียงแค่ 300 กว่าคน

ทั้งนี้ รัฐบาลเล็งเห็นว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุด จะต้องช่วยดูแลบำบัดทุกข์บำรงสุขทุกด้าน จะต้องมีข้อมูลความรู้ทั้งเรื่องการปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อย เรื่องเศรษฐกิจสังคม ต้องสามารถอำนวยความเป็นธรรมได้ รู้เรื่องงานทะเบียน เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างประชาชนในหมู่บ้านกับอำเภอ กับจังหวัด และยังต้องประสานงานกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นด้วย เพราะฉะนั้นการฝึกอบรมแบบเดิมปีละ 300 คนไม่น่าจะตอบสนองความต้องการของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้รับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างทั่วถึง

"ครม.คำนวณดูแล้ว ถ้าฝึกร้อยละ 5 ต่อปี คาดว่าปีนึงจะฝึกอบรมได้ประมาณ 3,800 คน จะต้องใช้เวลาทั้งหมด 20 กว่าปีจึงจะฝึกอบรมได้ครบทั่วประเทศ จึงเห็นควรให้กรมการปกครองจัดการฝึกอบรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านปีละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรืออบรมได้ปีละ 7,600 คน ส่วนงบประมาณให้กรมการปกครองไปตกลงกับสำนักงบประมาณ"พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ