นายกฯสั่งส่วนราชการทุกแห่งจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ

ข่าวทั่วไป 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 17:14 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (อารยสถาปัตย์) ทั้งต้นทางคือ บ้านพักอาศัย กลางทางคือ ระบบขนส่ง ถนน ทางเดินเท้า และปลายทางคือ อาคารและพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ห้างร้าน สถานที่ราชการ ฯลฯ เพื่อให้คนพิการสามารถออกจากบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระ สะดวก ปลอดภัย (Universal Design)

“ในปี 58 รัฐบาลได้ริเริ่มจัดทำชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี เพราะจ.นนทบุรี มีคนพิการและหน่วยงานด้านคนพิการจำนวนมาก เช่น สถานสงเคราะห์คนพิการ ศูนย์พัฒนาอาชีพและโรงเรียนเฉพาะคนพิการ และเกาะเกร็ดเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียง มีเอกลักษณ์ รวมทั้งมีผู้สูงอายุและคนพิการอาศัยอยู่มากกว่าร้อยละ 20 ซึ่งคนเหล่านี้มีความยากลำบากในการดำเนินทางออกนอกพื้นที่

รัฐบาลจึงได้ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ในพื้นที่ฝั่งเทศบาลนครปากเกร็ด 55 จุด และพื้นที่ อบต.เกาะเกร็ด 90 จุด เช่น ปรับปรุงป้ายรถเมล์ ทางเท้าเชื่อมระหว่างป้ายรถเมล์และท่าเรือ ทาสีตีเส้นที่จอดรถคนพิการ ป้ายชี้ทาง จุดแวะพัก เก้าอี้นั่งพัก ป้ายแผนผังต่างสัมผัส ห้องน้ำ ทางลาดและทางลาดลงโป๊ะ ปรับปรุงเรือต้นแบบ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำหรับปี 59 จะขยายผลไปยังพื้นที่ต่าง ๆ อีก 33 จังหวัด เช่น สมุทรสาคร นครพนม พิษณุโลก ชลบุรี กระบี่ แม่ฮ่องสอน ฯลฯ รวมทั้งจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ 100 แห่ง เพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการและทุกคนอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

“ท่านนายกฯ เน้นย้ำว่า การดูแลคนพิการอย่างครบวงจรเป็นการพัฒนาเพื่ออนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า พร้อมทั้งได้สั่งการให้ส่วนราชการทุกแห่งจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ เช่น ทางลาดขึ้นลงอาคาร ห้องน้ำ ลิฟท์ ฯลฯ และกำชับให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นสำรวจตรวจสอบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชามีญาติหรือคนใกล้ชิดเป็นคนพิการหรือไม่ เพื่อให้คำแนะนำในการขอรับสิทธิบริการต่าง ๆ ของภาครัฐให้ครบถ้วน พร้อมทั้งสงเคราะห์ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน"พล.ต.สรรเสริญ กล่าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ