สธ.ลงพื้นที่คืนลอยกระทง พบผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งร้านค้าและประชาชน

ข่าวทั่วไป Sunday November 5, 2017 17:48 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. วันลอยกระทงที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลงพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบมหาวิทยาลัยศรีปทุม และบริเวณสะพานพระราม 8 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ศูนย์กฎหมาย สำนักงานเขตบางเขน สถานีตำรวจนครบาลบางเขน ผู้แทนจากกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน และสำนักงานเขตบางพลัด ร่วมดำเนินการเพื่อประชาสัมพันธ์และป้องปรามการกระทำผิดของประชาชน ทั้งเรื่องการจำหน่ายในสถานที่ต้องห้าม การลด แลก แจก แถม และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการปกป้องการเพิ่มของนักดื่มหน้าใหม่ ลดความเสี่ยงจากการมึนเมา อีกทั้งเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของประเทศในงานประเพณีที่สะท้อนความเป็นไทยมาช้านาน

จากการทบทวนสถิติอุบัติเหตุหรืออัตราการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ย้อนหลังในหลายๆ ปี พบว่าวันลอยกระทงก็เป็นเทศกาลที่มักมีการสูญเสียและเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เป็นอันดับสาม รองจากเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ โดยอุบัติเหตุมีสาเหตุมาจากการสังสรรค์จนมึนเมาก่อนขับขี่อีกด้วย

จากการตรวจสอบพบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบการกระทำผิด จำนวน 1 ราย ซึ่งจากการตรวจสอบไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายสินค้า หรือบุคลากร หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่อย่างใด แต่เป็นประชาชนที่เข้ามาร่วมงานและซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากภายนอกมาดื่มภายในงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ดำเนินคดีทันที ส่วนรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบการกระทำผิด มาตรา 30 การลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 3 ราย ซึ่งทางผู้ประกอบการก็รับทราบข้อกล่าวหาและยินดีที่จะปรับแก้ไขให้ถูกต้อง

จากนั้นเข้าตรวจสอบพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยศรีปทุม พบการกระทำผิด จำนวน 3 ร้าน พบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กต่ำกว่า อายุ 20 ปีบริบูรณ์ 1 ร้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกับร้านดังกล่าวโดยทันที โดยอีก 2 ร้าน พบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการและลักษณะส่งเสริมการขาย หรือโปรโมชั่นตามมาตรา 30 ทั้ง 2 ร้าน โดยมี 1 แห่ง ที่พบความผิดฐานการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 32 ร่วมด้วย 1 ร้าน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการกล่าวโทษส่งให้ตำรวจดำเนินคดีต่อไป สำหรับการจัดกิจกรรมบริเวณสะพานพระราม 8 ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

นพ.นิพนธ์ กล่าวต่อไปว่า กรมควบคุมโรค ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทั้งรายเล็ก รายใหญ่ หรือที่ทำการค้าเป็นการชั่วคราวในพื้นที่จัดงาน ไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน เพราะสถานที่ที่จัดงานโดยส่วนใหญ่เป็นสถานที่ของทางราชการ และสถาบันการศึกษา ซึ่งสถานที่ดังกล่าวได้ถูกกำหนดไว้ว่าห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมไปถึงสถานประกอบการที่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างถูกต้องนั้น ก็ขอความร่วมมือไม่จำหน่ายให้กับเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีและจำหน่ายตามเวลาที่กฎหมายอนุญาต การฝ่าฝืนนอกจากจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายกำหนดแล้ว เพราะการขายเพียง 1 วัน ของท่าน อาจทำให้ท่านส่งเสริมการเกิดนักดื่มหน้าใหม่ในสังคมไทย

ทั้งนี้ ต้องขอชื่นชมสถาบันการศึกษาและคณะผู้จัดงานทั้งสองแห่งที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เป็นผู้ริเริ่มในการเปิดแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโดยปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างมิติใหม่ที่ว่าสามารถสนุกได้แม้ไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์ ทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่ต้องสงสัยว่าเป็นการกระทำผิด สามารถโทรสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ