รมว.คมนาคม ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญในพื้นที่จ.เลย ภายใต้โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 14:38:42 น.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดเลย ภายใต้โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัด อุดรธานี - หนองคาย -เลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมสำหรับโครงการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีโครงการพัฒนาเส้นทางโครงข่ายเชื่อมต่อทั้ง 10 เส้นได้แก่

เส้นทางที่ 1 ถนนสาย 201  โนนทัน - ผานกเค้า – หลักร้อยหกสิบ ระยะทาง 26.8 กม. งบประมาณ 1,263 ล้านบาท และ ช่วง หลักร้อยหกสิบ – คนนสว่าง - ปากปวน – เชียงคาน ระยะทาง 55.5 กม. งบประมาณ 2,457 เส้นทางที่ 2 ถนนสาย 211 หนองสองห้อง - ห้วยเชียงคา – ปากชม - เชียงคาน ระยะทาง 66.2 กม. งบประมาณ 2,073 ล้านบาท และ ห้วยเชียงคา - ปากชม - เชียงคาน ระยะทาง 54.8 งบประมาณ  988 ล้านบาท เส้นทางที่ 3 ถนนสาย 210 นาคำไฮ - วังสำราญ - วังสะพุง แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกระยะทาง 6.7 กม.งบประมาณ 337 ล้านบาท ช่วงที่ 2 ระยะทาง 19.5 กม. งบประมาณ 1,802 ล้านบาท โดยทั้งหมดจะขยายเป็น 4 ช่องจราจรแบบเป็นช่วงๆเส้นทางที่ 4 โครงการก่อสร้างทางหลวงตัดใหม่ (เลี่ยงเมืองเชียงคาน) ระยะทาง 7.7 กม. งบประมาณ 500 ล้านบาท เส้นทางที่ 5 โครงการเลี่ยงเมืองเลย ระยะทาง 23.5 กม. งบประมาณ 2,500 ล้านบาท เส้นทางที่ 6 ถนนสาย 21 หล่มเก่า - ต.ร่องจิก - ต.สานตม - เลย ระยะทาง 126 กม. งบประมาณ 7,150 ล้านบาท เส้นทางที่ 7 ถนนสาย 2115 ปากภู - โคกใหญ่ - ปากห้วย ระยะทาง 19.8 กม. งบประมาณ 500 ล้านบาท เส้นทางที่ 8 ถนนสาย 2013 บ้านแยง - นครไทย – บ่อโพธิ์ – โคกงาม ระยะทาง 61.5 กม. งบประมาณ 1,030 ล้านบาท เส้นทางที่ 9 ถนนสาย 2195 เชียงคาน - ปากคาน ระยะทาง 23.7 งบประมาณ 337 ล้านบาท และ เส้นทางที่ 10 โครงการก่อสร้างทางหลวงตัดใหม่ (เลี่ยงบ้านเมี่ยง) ระยะทาง 7 กม. งบประมาณ 300 ล้านบาทสำหรับโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดเลยทั้ง 10 โครงการ จะเริ่มดำเนินการภายในปี 2562 โดยจะแล้วเสร็จในปี 2565 รวมระยะทางทั้งสิ้น 492.1 กม. ใช้งบประมาณทั้งหมดรวม 21,027 ล้านบาท

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง