มท.1 เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ เฝ้าระวัง 199 พื้นที่เสี่ยง

ข่าวทั่วไป Wednesday April 11, 2018 11:49 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวภายหลังทำพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ว่า รัฐบาลห่วงใย ความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์จึงได้มอบหมายให้ ศปถ.โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยยึดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในมิติเชิงพื้นที่ ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" มุ่งสานพลังประชารัฐลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ ครอบคลุมทั้งด้านคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ด้วยการเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด คุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยเฉพาะขับรถเร็ว เมาแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย รวมถึงตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกรายกรณีเกิดอุบัติเหตุ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อยกเว้นของการประกันภาคสมัครใจกรณีดื่มแล้วขับ ควบคู่กับการบูรณาการจัดตั้งจุดตรวจในเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั้งเส้นทางสายหลัก สายรอง และเส้นทางโดยรอบพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ คุมเข้มความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท เพิ่มความถี่ในการเรียกตรวจรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทาง เพื่อกวดขันความพร้อมของพนักงานขับรถ อีกทั้งใช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครในการจัดตั้งด่านชุมชนป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุและรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้าน ความปลอดภัยทางถนนในรูปแบบเคาะประตูบ้าน

นอกจากนี้ ศปถ.ยังได้กำชับจังหวัดส่งเสริมการเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีวิถีไทย พร้อมสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประจำสถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ และแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ อีกทั้งจัดหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ และส่งต่อผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งนี้ ความร่วมมือของผู้ใช้รถใช้ถนนในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ขับรถอย่างมีวินัย และมีน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้เส้นทาง ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ทุกการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

ด้านนายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย กล่าวว่า จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญย้อนหลัง 3 ปี มีพื้นที่เฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนใน 198 อำเภอ และ 1 เขต แยกเป็น พื้นที่สีแดง 109 อำเภอ และพื้นที่สีส้ม 89 อำเภอ 1 เขต กระทรวงมหาดไทยได้ประสานให้จังหวัดและอำเภอในพื้นที่ดังกล่าวใช้กลไกศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดและอำเภอ เพิ่มความเข้มข้นในการขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและชี้เป้าการจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา พร้อมดำเนินมาตรการชุมชนและสังคม โดยประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และจิตอาสาในพื้นที่เฝ้าระวังผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ รวมถึงเพิ่มความถี่ในการจัดตั้งจุดตรวจหลัก จุดสกัด จุดบริการ และด่านชุมชน ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกเส้นทาง

ขณะที่นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ในระดับพื้นที่ผ่านกลไกของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ควบคู่กับการประสานพลังประชารัฐดำเนินงานในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง เน้นการเชื่อมโยงการทำงานของชุมชน อาสาสมัครในการจัดตั้งด่านชุมชนเฝ้าระวังและป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนสายรองและถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน รวมถึงขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย พร้อมกำหนดบทลงโทษทางวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนให้บรรลุเป้าหมายในการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ