รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ระหว่าง 22-28 ก.ค.นี้

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 16:56:42 น.

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 2/2561 โดยระบุว่า การประชุมวันนี้เป็นการซักซ้อมและเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ รัฐบาลอยู่ระหว่างการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

1.การจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล เวลาประมาณ 19.00 น.

2.การจัดนิทรรศการภาพกิจกรรมจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยรวบรวมภาพกิจกรรมจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร มาจัดนิทรรศการ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนำภาพถ่ายของตนเองที่ร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" มาร่วมจัดแสดง ณ บอร์ดนิทรรศการดังกล่าวด้วย

3.กิจกรรมการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น
-  การฝึกอาชีพ เช่น การฝึกพับดอกบัว การพับดอกกุหลาบจากใบเตยหอม การร้อยมาลัย การทำของชำร่วย ฯลฯ
-  ฝึกสอนทำขนมไทยและน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ การแปรรูปจากผ้าย้อมคราม
-  การให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (Fix it center) โดยนักศึกษาอาชีวศึกษา
-  แจกพันธุ์กล้าไม้
-  การจัดจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มราคาประหยัดจาก Food Truck (หนูณิชย์)
-  การจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด
-  การจัดงานไมโครคาร์พาเหรดเฉลิมพระเกียรติ
-  การสาธิตการฝึกสุนัขตำรวจ
-  การแสดงทางวัฒนธรรมและมหรสพ
สำหรับจังหวัดและหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคสามารถจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ เนื่องจากในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมาประดิษฐาน ณ ท้องสนามหลวง เพื่อประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

"รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เช่น การทำความสะอาดอาคารสถานที่ บ้านเรือน การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน การบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ขุด ลอก คู คลอง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารบ้านเรือนและชุมชนของตน ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนเคารพนับถือ เป็นต้น อันเป็นการทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และ เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและครอบครัว" นายสุวพันธุ์กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง