โพลชี้ประชาชนส่วนใหญ่มองทัวร์ศูนย์เหรียญทำภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทยเสียหาย

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 10:59:44 น.

นิด้าโพล เผยประชาชนส่วนใหญ่มองปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญส่งผลกระทบการท่องเที่ยวของไทยมากถึงมากที่สุด โดยประชาชน 17.59% ระบุว่ามีผลกระทบมากที่สุด และ 58.36% ระบุว่ามีผลกระทบมาก เพราะทำให้เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ สูญเสียรายได้ที่จะเข้าประเทศ และทำให้ทรัพยากรทางธรรมชาติถูกทำลาย ขณะที่มีประชาชน 14.91% ระบุว่า ไม่ค่อยมีผลกระทบ และ 7.96% ระบุว่า ไม่มีผลกระทบเลย เพราะประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย นักท่องเที่ยวให้ความสนใจสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า

ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยประชาชน 5.44% ระบุว่า มีความเชื่อมั่นมากที่สุด และ 51.03% ระบุว่า มีความเชื่อมั่นมาก เพราะจังหวัดภูเก็ตมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้ดีพร้อมกับมีหน่วยงานที่เก่งและมีความสามารถ ขณะที่มีประชาชน 33.99% ระบุว่า ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่น และ 5.91% ระบุว่า ไม่มีความเชื่อมั่นเลย เพราะส่วนราชการไม่มีความโปร่งใส ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม ขาดการบริหารจัดการ และการควบคุมที่ดี

สำหรับแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ 63.41% เห็นว่าควรหามาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว รองลงมา 36.36% ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทยแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้มากขึ้น ตามด้วย 33.52% ควรให้ประชาชนปฏิบัติตัวในการเป็นเจ้าของบ้านที่ดี, 32.26% ควรจัดตั้งศูนย์ดูแลนักท่องเที่ยว, 25.55% เสนอให้ส่งเสริมนักท่องเที่ยวมีความตระหนักและเห็นคุณค่าในเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทย และ 0.87% ความเห็นอื่นๆ ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษแก่ผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด ขณะที่บางส่วนระบุว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยดีอยู่แล้ว และไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน

ส่วนข้อเสนอแนะให้ภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องจัดการกับทัวร์ศูนย์เหรียญนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ 56.78% เสนอให้ออกกฎหมาย/บทลงโทษในการควบคุมบริษัทนำเที่ยว รองลงมา 31.07% เสนอให้ยึดใบอนุญาตบริษัทนำเที่ยว ตามด้วย 27.68% เสนอให้ควบคุมจำนวนทัวร์ศูนย์เหรียญ, 26.74% เสนอให้จับ/ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 0.71% ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ไม่ให้ดำเนินกิจการต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "ทัวร์ศูนย์เหรียญต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย" ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคมที่ผ่านมา 2561 จากประชาชนรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,268 หน่วยตัวอย่าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง