สนพ. ยันการเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนอนุรักษ์ งบปี 62 โปร่งใส ไร้แทรกแซง

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 15 สิงหาคม 2561 18:05:28 น.

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยถึงกรณีมีกระแสข่าวเกี่ยวกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 ว่า การเปิดรับข้อเสนอโครงการในปีงบประมาณ 2562 จะต้องดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯปี 2560 ที่จะต้องยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และพบว่าหลังสิ้นสุดระยะเวลากำหนดยื่นข้อเสนอ มีหน่วยงานยื่นขอรับทุนทั้งหมด 343 หน่วยงาน รวม 956 โครงการ ซึ่ง สนพ.จะทำหน้าที่รวบรวมและจัดเรียงหมวดหมู่ของโครงการเพื่อนำเสนอคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการกองทุนตามลำดับ ซึ่งตามที่คาดการณ์ไว้ว่าจะมีปริมาณโครงการเป็นจำนวนมาก พร้อมกับเป็นการใช้ระเบียบใหม่เป็นปีแรก ดังนั้นในกระบวนการทำงานจึงแบ่งเป็น 2 ทีม

ทั้งนี้ ในส่วนที่ สนพ.ดำเนินการนั้น บริษัทเอกชนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆ แม้ว่าในภารกิจปกติ สนพ.ได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษามาเพื่อช่วยงานธุรการในภารกิจด้านกำกับดูแลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไปแล้ว เพื่อให้ภารกิจการรับข้อเสนอแล้วเสร็จตามแผน สามารถกลั่นกรองและอนุมัติแผนงานได้ตามเป้าหมายและขั้นตอนของระเบียบคณะกรรมการกองทุน ปี 2560

ข่าวที่เกี่ยวข้อง