"ประวิตร" ขีดเส้นทุกหน่วยเร่งติดตั้ง CCTV บูรณาการเชื่อมโยงภายในก.ย. มุ่งสานเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยสังคม

ข่าวทั่วไป Monday September 24, 2018 10:15 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งในภาพรวมพบว่าการดำเนินงานมีความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมาก ทั้งการซ่อมบำรุงกล้องเดิม การจัดหาใหม่ทดแทน และการติดตั้งเพิ่มเติม รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนบริหารจัดการระบบเชื่อมโยงกล้องและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ขณะที่ประชาชนหลายชุมชนใน กทม.หวังพึ่งกล้องวงจรปิดดูแลความปลอดภัย เสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่มากขึ้น โดยเสนอความต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดในแต่ละพื้นที่เพิ่มจำนวนมากผ่านโครงการไทยนิยมยั่งยืน

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะต้องเร่งรัดดำเนินงานในความรับผิดชอบให้เป็นผลตามแผนงานที่กำหนดร่วมกัน โดยขอให้กระทรวงมหาดไทยเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงและการใช้ประโยชน์ข้อมูลเป็นพื้นที่ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้แล้วเสร็จตามกำหนดในเดือน ก.ย.61 พร้อมทั้งขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่งปรับปรุงแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงกล้องให้แล้วเสร็จในเวลาเดียวกัน เพื่อวางระบบความเชื่อมโยงและบริหารจัดการกล้องวงจรปิดของทุกส่วนราชการที่มีความพร้อมในแต่ละพื้นที่ให้ได้โดยเร็ว

สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอให้ กทม.เร่งสำรวจและซ่อมกล้องเดิมให้สามารถใช้การได้ พร้อมทั้งพิจารณาสนับสนุนติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในหลายชุมชนเมืองที่มีการร้องขอ โดยเน้นความเชื่อมโยงและยึดตามคุณสมบัติกล้องที่กระทรวงดิจิทัลฯ กำหนด พร้อมทั้งให้พิจารณาติดตั้งแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงควบคู่กันไป เพื่อวางระบบการดูแลความปลอดภัยของประชาชนให้ครอบคลุมมากขึ้น

ส่วนการแก้ปัญหาการจราจรนั้น ขอให้ สตช., กทม. และ กทพ. ประสานการเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิดที่มีอยู่ร่วมกันในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อบริหารจัดการความเชื่อมโยงระบบจราจรพื้นราบและทางยกระดับ ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนในภาพรวมร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ