ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจปชช.ส่วนใหญ่มองภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทยยังเหมือนเดิมถึงแย่ลง

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 10:46:30 น.

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,081 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 13-19 ตุลาคม 2561 พบว่าประชาชนส่วใหญ่เกินครึ่ง หรือร้อยละ 52.0 มองว่าภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย เหมือนเดิม ถึง แย่ลง เช่น การจราจร ความปลอดภัย ความสะอาดตามแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการ และเรื่องยาเสพติด เป็นต้น ในขณะที่ร้อยละ 48.0 ระบุดีขึ้นกว่าแต่ก่อน

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงประโยชน์ที่ประชาชนและชุมชนได้รับจากการมีนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยจำนวนมาก พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.6 ระบุ ได้รับประโยชน์ค่อนข้างน้อย ถึง ไม่ได้รับประโยชน์เลย ในขณะที่ ร้อยละ 15.4 ระบุ ได้รับประโยชน์ค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด

นายนพดล กล่าวว่า ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ชัดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคงต้องปรับยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนต่าง ๆ ให้ประชาชนคนไทยและชุมชนได้รับประโยชน์ หรือทำให้เห็นว่า "คนไทยและชุมชนไทย (Thais and Thai Communities)" ได้รับประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐในเรื่องการท่องเที่ยวไทย มากกว่าคนชาติอื่น ๆ มาแย่งงานคนไทยทำ และธุรกิจห่วงโซ่กับการท่องเที่ยวต้องชี้ให้เห็นได้ว่าผู้ประกอบการคนไทยได้รับประโยชน์แท้จริงมากกว่าการสร้างภาพเพียงอย่างเดียวว่าการท่องเที่ยวไทยสามารถหารายได้เข้าประเทศจำนวนมากแต่รายได้เหล่านั้นไม่ได้ตกอยู่ในมือของคนไทย ชุมชนคนไทยและผู้ประกอบการธุรกิจไทยอย่างที่ควรจะเป็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง