ครม.แต่งตั้งปลัดท่องเที่ยว-ผู้บริหารระดับสูงก.พลังงาน-ผอ.สลากกินแบ่งฯ

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 17:15:25 น.

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งนายโชติ ตราชู ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไปดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แทน นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ที่ลาออกไป

รวมทั้งแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง จำนวน 3 รายในสังกัดกระทรวงพลังงาน ได้แก่ นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ให้เป็นรองปลัดกระทรวงพลังงาน ส่วนนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สนพ.

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง