ACT จับตา 2 โครงการใหญ่สนามบินสุวรรณภูมิ ประมูลดิวตี้ฟรี - สร้างเทอร์มินอล 2 หวั่นไม่โปร่งใส

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 16:44:37 น.

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ได้ออกแถลงการณ์ จับตาสองโครงการใหญ่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยระบุว่า จากกรณีที่สองโครงการใหญ่ของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงนี้ คือ โครงการร้านค้าปลอดภาษีและอากร หรือ ดิวตี้ฟรี  ที่เดิมมีข่าวว่าจะดำเนินการประมูลให้แล้วเสร็จในปีที่แล้วแต่ได้ล่าช้ามา และโครงการขยายอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2  ที่ยังคงเดินหน้าต่อไปตามเดิม หลังจากผู้บริหารบมจ.ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ให้ข่าวว่าจะเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ โดยเป็นที่เข้าใจกันว่าทั้งสองโครงการน่าจะมีเบื้องหลังบางอย่างที่เชื่อมโยงกัน

โครงการขยายอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2  สนามบินสุวรรณภูมิ มูลค่า 6.6 พันล้านบาท ได้ถูกทักท้วงอย่างต่อเนื่องจากสภาวิชาชีพทั้งด้านวิศวกรและสถาปนิกผู้เป็นเสาหลักของประเทศในองค์ความรู้ด้านนี้ และล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) ทำหนังสือให้ความเห็นว่า  แนวทางที่ ทอท.พยายามผลักดันอยู่นั้นขาดความเหมาะสมหลายประการ ที่สำคัญ คือ ไม่เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาสนามบินที่ศึกษาไว้ในปี พ.ศ. 2546 อาจสร้างความเสียหายร้ายแรงในอนาคต

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มีความกังวลว่า ความไม่โปร่งใสจนขาดการยอมรับ และท่าทีของผู้บริหาร ทอท. ในช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่กำลังสนใจกับการเลือกตั้ง ทำให้เป็นห่วงว่าผู้มีอำนาจจะฉวยโอกาสเร่งรัดอนุมัติเรื่องก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้น

อนึ่ง ความสำเร็จหรือล้มเหลวของทั้งสองโครงการจะส่งผลต่อชื่อเสียง และผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างมาก ดังนั้นรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องต้องแสดงความรับผิดชอบ ขณะเดียวกันขอให้ช่วยกันจับตา เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมไว้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง