กรมป้องกันฯ เคาะ 7 มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก่อนเสนอ ครม.

ข่าวทั่วไป Monday March 4, 2019 11:02 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูง มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่1/2562 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ช่วงประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 17 เมษายน 2562 ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 10 เมษายน 2562 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 โดยกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ได้แก่ 1.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน 2.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4.มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 5.มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ 6.มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 7.มาตรการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ให้เหลือน้อยที่สุด

ด้านนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนคนที่หนึ่ง เปิดเผยว่า ศปถ.โดยความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนมุ่งขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและกลไกการบริหารงานความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ครอบคลุม ทั้งคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อให้ทุกการเดินทางใน 365 วัน บนถนนเมืองไทยเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความปลอดภัย

ส่วนนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า ศปถ.จะนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของที่ประชุมฯ ไปปรับปรุง (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วน ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีเอกภาพ ทั้งนี้ ศปถ.จะยึดการดำเนินงานตามกรอบแนวทางทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554 – 2563 อันจะนำไปสู่การสร้างมาตรฐานการสัญจรของประเทศไทยให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ