กทม.เตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หลังคาดไทยเข้าสู่ฤดูฝนกลางพ.ค.นี้

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 14:36:12 น.

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวในการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจุดอ่อนน้ำท่วมและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ว่า ในพื้นที่เขตตลิ่งชันจะมีจุดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่บริเวณ 3 ถนนหลัก ได้แก่ ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ ถนนฉิมพลี และถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตั้งแต่ปี 60 เป็นต้นมา กรุงเทพมหานครได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าว เริ่มแรกได้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำตามแนวถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ โดยแบ่งน้ำส่วนหนึ่งระบายน้ำไปลงคูน้ำถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อีกส่วนหนึ่งระบายน้ำไปลงคลองขุนจันทร์ ซึ่งสำนักการระบายน้ำมีสถานีสูบน้ำคลองขุนจันทร์ตั้งอยู่บริเวณคลองขุนจันทร์ตัดกับถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ และอีกส่วนหนึ่งระบายน้ำไปลงบ่อสูบน้ำถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ เพื่อไปลงยังคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่ถนนฉิมพลี สำนักการโยธาได้ดำเนินการปรับปรุงถนนใหม่ โดยยกระดับผิวการจราจรให้สูงขึ้น พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.20 ม. เพื่อระบายน้ำมาลงบ่อสูบตรงบริเวณถนนบรมราชชนนีตัดกับถนนฉิมพลีเพื่อระบายน้ำลงสู่คลองบัว

ส่วนจุดสุดท้ายบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 1 ด้านที่ติดกับสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ถนนบรมราชชนนีหรือสายใต้ใหม่ ซึ่งเมื่อฝนตกลงมาในปริมาณมาจะมีน้ำรอการระบายบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำพิจารณาหาแนวทางในการระบายน้ำลงสู่คลองบ้านไทรที่อยู่ด้านข้างหรือคลองบัวที่อยู่ใกล้เคียง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ ถนนฉิมพลี ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถนนทุ่งมังกร ถนนสวนผักก็จะหมดไป

อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ซึ่งจากการคาดการณ์ประมาณกลางเดือนพ.ค.นี้ จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ทั้งนี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำและ 50 สำนักงานเขต ได้ดำเนินการตามแผนล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและการขุดลอกคูคลองเปิดทางน้ำไหล ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำได้จัดทำโครงการอยู่หลายโครงการเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่นั้นๆ เป็นหลัก บางพื้นที่ได้ดำเนินการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (Water Bank) เช่น บริเวณสถานีตำรวจนครบาลบางเขน เขตบางเขน ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริเวณปากซอยสุทธิพร 2 ถนนดินแดง เขตดินแดง การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ แต่ผู้รับจ้างยืนยันว่าสามารถเปิดใช้ระบบได้บางส่วน บางพื้นที่ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) เช่น ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท 21 ซอยสุขุมวิท 31 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท 63 ซอยสุขุมวิท 107 แยกเกษตรศาสตร์ ถนนศรีอยุธยา และถนนพระรามที่ 6 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู

สำหรับบริเวณถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนบางโครงการใกล้จะแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานได้ภายในหน้าฝนปีนี้เช่นกัน บางพื้นที่ได้พัฒนาบึงน้ำเป็นแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน เช่น แก้มลิงบึงรับน้ำประชานิเวศน์ แก้มลิงบึงเสือดำ ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เช่น แก้มลิงบึงรางเข้ ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือการขุดลอกบึงอีกเล็กน้อย ส่วนแก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 กำลังดำเนินการอยู่ บางพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ บางพื้นที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำหรือก่อสร้างบ่อสูบน้ำเพิ่มเติม รวมทั้งการเสริมผิวจราจรในพื้นที่ลุ่มต่ำมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมเข้าพื้นที่ก่อนที่ฝนจะตก ขณะฝนตก และหลังฝนหยุดตก ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีเรดาร์ในการตรวจสอบกลุ่มเมฆฝน ซึ่งจะทราบล่วงหน้าก่อนที่เมฆฝนจะเข้าพื้นที่ประมาณ 3 ชั่วโมง จากนั้นสำนักการระบายน้ำจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเข้าพื้นที่เตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนที่ฝนจะตก ส่วนการลดระดับน้ำในคลองจะมีการลดระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง