ครม.อนุมัติหลักการโอนภารกิจกรมทรัพยากรน้ำบางส่วนไปเป็นของ สทนช.

ข่าวทั่วไป Tuesday February 18, 2020 17:41 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนหน้าที่และอำนาจ และกิจการบริหารบางส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปเป็นของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

โดยเป็นการกำหนดให้โอนบรรดาหน้าที่และอำนาจที่เกี่ยวกับราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ในภารกิจด้านการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ ภารกิจการส่งเสริมและประสานมวลชน และภารกิจการประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำ และบรรดาหน้าที่และอำนาจของข้าราชการ และอัตรากำลังบางส่วนของกรมทรัพยากรน้ำไปเป็นหน้าที่และอำนาจของ สทนช. หรือของข้าราชการ และอัตรากำลังของ สทนช. แล้วแต่กรณี ซึ่งให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน และให้โอนข้าราชการ และอัตรากำลังบางส่วนของกรมทรัพยากรน้ำรวมทั้งสิ้น 178 อัตรา


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ