COVID-19BBL ชี้แจงกรณีพนักงานแบงก์กรุงเทพอาคารแสงทองธานีติดไวรัสโควิด-19

ข่าวทั่วไป Thursday March 12, 2020 16:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

COVID-19: BBL ชี้แจงกรณีพนักงานแบงก์กรุงเทพอาคารแสงทองธานีติดไวรัสโควิด-19

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ทำหนังสือชี้แจงกรณีพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยระบุว่า "ขณะนี้พนักงานของธนาคาร จำนวน 1 คน ซึ่งปฏิบัติงานประจำ ณ อาคารแสงทองธานี ชั้น 26 ได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยสันนิษฐานว่าสาเหตุติดจากบุคคลในครอบครัว ซึ่งพนักงานคนดังกล่าว ได้แจ้งหัวหน้างานและธนาคารทราบทันทีที่ได้รับผลตรวจยืนยันของบุคคลในครอบครัว ในวันที่ 11 มี.ค.63

ทันทีที่ทราบเหตุการณ์ ธนาคารได้ให้พนักงานคนดังกล่าวเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังอาการภายใต้หลักเกณฑ์ 14 วัน ตามแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไว้รัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

COVID-19: BBL ชี้แจงกรณีพนักงานแบงก์กรุงเทพอาคารแสงทองธานีติดไวรัสโควิด-19

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ปิดพื้นที่สถานที่ทำงาน ณ อาคารแสงทองธานี ชั้น 26 ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทันทีในวันเดียวกัน (11 มี.ค.63) โดยใช้มาตรการทำความสะอาดเดียวกันกับโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงตามแนวทางการป้องกันโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ธนาคารได้ติดตามตรวจสอบเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้เข้าพบแพทย์และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจวินิจฉัย และให้ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านตามาตรการที่ธนาคารกำหนด เพื่อเฝ้าระวังอาการภายใต้หลักเกณฑ์ 14 วันเช่นกัน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ