COVID-19AOT จัดพื้นที่เว้นระยะห่างในสนามบิน 6 แห่ง พร้อมยังเข้มตรวจคัดกรอง-ทำความสะอาดถี่ขึ้น

ข่าวทั่วไป Tuesday March 24, 2020 08:45 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

COVID-19: AOT จัดพื้นที่เว้นระยะห่างในสนามบิน 6 แห่ง พร้อมยังเข้มตรวจคัดกรอง-ทำความสะอาดถี่ขึ้น

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท.กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคดังกล่าว โดยให้ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางมาจากท้องที่นอกราชอาณาจักรต้องดาวน์โหลดและลงทะเบียน "AOT Airports" Application และต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ต.8 ซึ่งผู้โดยสารต้องใช้ระยะเวลา ในการดำเนินการ ทำให้เกิดความหนาแน่นบริเวณจุดลงทะเบียนดังกล่าว

ดังนั้น ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. ได้จัดพื้นที่เพิ่มเติม พร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อคอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ซึ่งถือเป็นการร่วมสนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารสามารถดาวน์โหลด "AOT Airports" Application ล่วงหน้าได้ โดยดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play ในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารภายในท่าอากาศยานก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโต๊ะให้มีพื้นที่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตรตามมาตรการ Social Distancing เพื่อร่วมกันป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อดังกล่าวด้วย

นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาท่าอากาศยานของ ทอท.ได้มีมาตรการและดำเนินการคัดกรองอุณหภูมิร่างกายผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย (Entry Screening) ด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟราเรด (Thermoscan) มาโดยตลอด และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน

ทอท.ยังได้เพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่จะผ่านเข้ามาภายในอาคารผู้โดยสารทุกคน (Terminal Screening) ทั้งผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ผู้ที่มารับ-ส่ง ผู้ประกอบการ และผู้ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน ซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งผลให้ท่าอากาศยานของ ทอท.ต้องปิดประตูทางเข้า - ออกอาคารผู้โดยสารบางส่วน และได้มีการกำหนดจุดคัดกรอง ณ ประตูเข้า – ออกที่เปิดใช้งาน และก่อนผู้โดยสารจะผ่านเข้าไปยังเขตการบิน (Airside) เพื่อผ่านขั้นตอนตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระติดตัวก่อนขึ้นเครื่อง จะต้องผ่านจุดคัดกรองผู้โดยสารขาออก (Exit Screening) เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนออกเดินทาง อย่างไรก็ตาม หากตรวจพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูงหรือเข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อไวรัส COVID-19 เจ้าหน้าที่คัดกรองจะประสานกับคลินิกของฝ่ายการแพทย์ ทอท.เพื่อแจ้งไปยังกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่กำชับให้มีการตรวจคัดกรองระบบขนส่งภายในประเทศทุกระบบอย่างเข้มข้นอีกด้วย

นอกจากนั้น ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.ได้มีการเพิ่มรอบความถี่ในการทำความสะอาดทุกพื้นที่ ทุกจุดต่างๆ ภายในท่าอากาศยาน ทั้งในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าและขาออกแบบ Deep Cleaning อย่างต่อเนื่อง ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยเน้นการใช้น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ สูตรของสถาบันบำราศนราดูร เช็ดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จุดสัมผัสต่างๆ เช่น ห้องน้ำ ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถเข็นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ให้บริการ สายการบิน เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง ตู้กดเงินสด (ATM) สายพานตรวจค้น เป็นต้น รวมถึงทำการตรวจจุดบริการแอลกอฮอล์ให้ผู้โดยสารพร้อมใช้งานตลอดเวลา ตลอดจนกำชับให้พนักงานและลูกจ้าง ทอท.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือขณะปฏิบัติงาน

ในส่วนของพนักงาน ลูกจ้าง ทอท.ที่ปฏิบัติงานปกติ (Daywork) ทอท.ได้ใช้มาตรการปฏิบัติงานจากบ้าน(Work from home) เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 24 เมษายน 2563 โดยกำหนดกลุ่มพนักงานและลูกจ้างสลับกันมาปฏิบัติงานในที่ทำงาน เพื่อเพิ่มระยะห่างทางสังคม ลดความแออัดในสถานที่ปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานจากบ้านต้องทำงานจากสถานที่ที่อยู่อาศัยตามปกติเท่านั้น และมิให้ออกไปนอกสถานที่ภายนอกโดยไม่จำเป็นในระหว่างวันและเวลาทำงาน ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของ ทอท.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน

นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า มาตรการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร รวมทั้งขั้นตอนการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มผ่าน Application ต่างๆ อาจทำให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกสบาย ทอท.ขออภัยมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามเกี่ยวกับเที่ยวบินและการให้บริการของ ทอท.ได้ที่ AOT Contact Center 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ