COVID-19นายกฯ ลงนามแต่งตั้งโครงสร้างฝ่ายปฏิบัติการ ศบค.10 ชุด

ข่าวทั่วไป Friday March 27, 2020 17:52 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

COVID-19: นายกฯ ลงนามแต่งตั้งโครงสร้างฝ่ายปฏิบัติการ ศบค.10 ชุด

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้ลงนามในคำสั่งเรื่องการจัดโครงสร้างของ ศบค.เพื่อให้เหมาะสมกับการปฎิบัติหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

โครงสร้าง ศบค. ประกอบด้วย

1.สำนักงานเลขาธิการ มีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นหัวหน้าสำนักงานฯ

2.สำนักงานประสานงานกลาง ให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นหัวหน้าสำนักงานฯ

3.ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวศูนย์ฯ

4.ศูนย์ปฎิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ

5.ศูนย์ปฎิบัติการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชน ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ

6.ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมสินค้า ให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ

7.ศูนย์ปฎิบัติการมาตรการเดินทางเข้า-ออกประเทศ และดูแลคนไทยในต่างประเทศ ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ

8.ศูนย์ปฎิบัติการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและสื่อสังคมออนไลน์ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ

9.ศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ

10.ศูนย์ปฎิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากติดเชื้อโควิด-19 ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ

ทั้งนี้ ให้หัวหน้าสำนักงานฯ และศูนย์ปฏิบัติการฯ ทั้งหมดรายงานสถานการณ์ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.ได้รับทราบ และนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.สามารถปรับปรุงโครงสร้างได้ นอกจากนี้ยังสามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะที่ปรึกษา ด้านการแพทย์ ด้านกฎหมาย ด้านธุรกิจ และด้านอื่นๆ อีกตามสมควร


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ