COVID-19กพท.ปิดสนามบินภูเก็ตตั้งแต่ 10-30 เม.ย.63 ยกระดับมาตรการเข้มสกัดโควิด

ข่าวทั่วไป Friday April 3, 2020 17:43 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้ออกมาตรการยกระดับความเข้มวดในการเฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยปิดช่องทางเข้า-ออกทางบกและทางน้ำแล้ว และได้ประสานการปฏิบัติในการใช้มาตรการเพิ่มเติมในการปิดช่องทางเดินอากาศยานด้วย

ทั้งนี้ ตามหนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก 00181/5286 ลงวันที่ 30 มี.ค.63 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือรักษาความปลอตภัยสาธารณะ และเพื่อมิให้สถานการณ์การระบาดของโรครุนแรงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้สามารถก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60/2 แห่ง พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

1.ให้ระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต เวันแต่เป็นการให้บริการแก่อากาศยานดังต่อไปนี้

  • อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military Aircraft)
  • อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency Landing)
  • อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical (anding) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง
  • อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) (Humanitarian Aid, Medical and Relief Flights)
  • อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูลำเนา (Repatriation)
  • อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo Aircraft)

2.ให้ผู้ควบคุมอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน และบุคคลผู้เดินทางโดยอากาศยานตาม 1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของจังหวัดภูเก็ตโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.63 เวลา 00.01 น.จนถึงวันที่ 30 เม.ย.63 เวลา 23.59 น. หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ