COVID-19ภูเก็ตประกาศปิดพื้นที่ตำบลราไวย์-ตำบลกะรน ตั้งแต่ 6 เม.ย.เป็นต้นไป

ข่าวทั่วไป Monday April 6, 2020 10:24 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

COVID-19: ภูเก็ตประกาศปิดพื้นที่ตำบลราไวย์-ตำบลกะรน ตั้งแต่ 6 เม.ย.เป็นต้นไป

ตามที่ก่อนหน้านี้นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้ลงนามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 1823/2563 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 พื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่มิให้ออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตนเพื่อป้องกันตนเองจากการรับเชื้อและอาจเป็นพาหะในการกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19ไปยังบุคคลอื่นอีก

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา9 แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนั้น

ล่าสุดมีคำสั่งจังหวัดภูเก็ตประกาศปิดพื้นที่ ตำบลราไวย์ และ ตำบลกะรน เพิ่มอีก ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 เป็นต้นไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ