COVID-19กรุงเทพโพลล์เผยประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเงินเยียวยาผลกระทบโควิด-19

ข่าวทั่วไป Friday May 1, 2020 14:41 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

COVID-19: กรุงเทพโพลล์เผยประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเงินเยียวยาผลกระทบโควิด-19

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 70.6% เข้าถึงมาตรการดูแลเยียวยารายได้ลูกจ้าง แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ รองลงมา 21.8% เข้าถึงมาตรการดูแลและเยียวยาให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ 21.8% และ 12.9% เข้าถึงมาตรการดูแลและเยียวยาจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19

สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดจากการเยียวยาคือ เงินเยียวยา 70.9% รองลงมาคือ ไม่ถูกพักงานหรือลดเงินเดือน 7.2% พักชำระหนี้จากสถาบันทางการเงิน 6.9% ข้าวสารอาหารแห้ง 4.5% และลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค 4.2%

COVID-19: กรุงเทพโพลล์เผยประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเงินเยียวยาผลกระทบโควิด-19

โดยการบริหารจัดการมาตรการเยียวยาที่มีหลากหลายนั้น ประชาชน 37.5% เห็นว่าควรหาวิธีการเยียวยาที่เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุด รองลงมา 25.5% เห็นว่าไม่ต้องมีระบบการลงทะเบียน ควรแจกตามฐานข้อมูลสำเนาทะเบียนราษฎร์ และ 17.7% เห็นว่าการเยียวยาต้องรวดเร็วและตรวจสอบง่ายมากกว่านี้

ส่วนทางออกของประชาชนหากไม่ได้รับการเยียวยาใดๆ เลย 45.7% จะกู้ยืมมากที่สุด รองลงมา 41.1% จะร้องเรียน/ทบทวนสิทธิประโยชน์อีกครั้ง ตามด้วย 39.5% จะประหยัด พอเพียง และ 16.1% จะเปลี่ยนอาชีพ หางานพิเศษ

สำหรับแรงงานไทย ผู้มีอาชีพอิสระ ควรได้รับหลักประกันใดที่เหมาะสมจากวิกฤตที่ผ่านมา ประชาชน 30.9% เห็นว่าควรให้แรงงานมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเก็บออม โดยมีรัฐเป็นผู้สมทบในกองทุนมากที่สุด รองลงมา 27.3% เห็นว่าควรมีการลงทะเบียนแรงงานในระบบที่ตรวจสอบได้ และ 19.5% เห็นว่าควรมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กู้ยืมสำหรับแรงงานเพื่อรักษาสภาพคล่อง ยามจำเป็น

ทั้งนี้ กรุงเทพโพลล์ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง "เสียงสะท้อนคนไทยต่อมาตรการเยียวยา" โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,402 คน ในช่วงวันที่ 22-29 เม.ย.63


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ