COVID-19กพท.ปลดล็อกสนามบินภูเก็ตกลับมาเปิดให้บริการตั้งแต่ 00.01 น.ของ 16 พ.ค.

ข่าวทั่วไป Thursday May 14, 2020 15:30 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตในการประชุมครั้งที่ 29/2563 วันที่ 13 พ.ค.63 ได้แจ้งมติเห็นควรให้เปิดการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 63 เวลา 00.01 เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะใช้เส้นทางทางอากาศ

กพท.จึงได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 (3) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ประกอบกับมาตรา 15/10 (6) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พศ. 2562 ออกประกาศกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยานเป็นการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

เพื่อเป็นการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของจังหวัดภูเก็ต ในการเดินทางด้วยอากาศยานเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต ผู้โดยสารจะต้องจัดเตรียมเอกสารแสดงบุคคลเพื่อเดินทางเข้าจังหวัดตามแบบ ภค. 1 และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อประมวลผลข้อมูลในกรณีที่มีความจำเป็นต้องติดตามและปฏิบัติทางการแพทย์

และให้เจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยานภูเก็ตให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามแบบ ภก. 2 ส่งให้จังหวัดภูเก็ต


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ