COVID-19กทม.เตรียมยกร่างคู่มือตรวจแนะนำสถานประกอบการตามมาตรการผ่อนปรน ภายในสัปดาห์หน้า

ข่าวทั่วไป Friday June 5, 2020 18:43 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

COVID-19: กทม.เตรียมยกร่างคู่มือตรวจแนะนำสถานประกอบการตามมาตรการผ่อนปรน ภายในสัปดาห์หน้า

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค. กทม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 55/2563 ที่ประชุมมอบหมายให้คณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย ของ ศบค. กทม. ซึ่งมีนายสมภาคย์ สุขอนันต์ เป็นประธานคณะทำงาน และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเป็นคณะทำงานและเลขานุการ จัดทำคู่มือการตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบการ สถานที่ และกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการผ่อนปรน อาทิ สถานที่ที่ต้องตรวจให้คำแนะนำ รายละเอียดสิ่งที่ต้องตรวจให้คำแนะนำเพื่อให้สถานประกอบกิจการหรือประชาชนปฏิบัติ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันเป็นการลดความสับสนของผู้ตรวจให้คำแนะนำและประชาชนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันภายหลังจากมีมาตรการผ่อนปรนสถานประกอบการ กิจการและกิจกรรมต่างๆ หัวใจสำคัญของการควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่ คือ การตรวจแนะนำ ควบคุมให้สถานประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการผ่อนปรนดังกล่าว โดยให้คณะทำงานฯ นำเสนอร่างคู่มือการตรวจให้คำแนะนำภายในสัปดาห์หน้า เพื่อให้ ศบค.กทม. ร่วมกันพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงการทำความสะอาดสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อทั้งในส่วนของโรคโควิด-19 และเชื้อโรคอื่น โดยจะจัดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" รณรงค์ทำความสะอาดโรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมกัน ซึ่งเบื้องต้นกำหนดดำเนินการในวันที่ 9 มิ.ย. 63 โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะเป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

สำหรับโรงพยาบาลอื่นที่ตั้งอยู่ในแต่ละกลุ่มเขต ผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครที่กำกับดูแลกลุ่มเขตจะไปร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ณ โรงพยาบาลสิรินธร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ณ โรงพยาบาลตากสิน กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยในส่วนของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือที่ไม่มีโรงพยาบาลในสังกัดตั้งอยู่ ผู้บริหารที่กำกับดูแลกลุ่มเขตจะไปร่วมกิจกรรม ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 ทั้งนี้รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ