ครม.อนุมัติแต่งตั้งโยกย้าย ขรก.ระดับสูงหลายกระทรวง

ข่าวทั่วไป Tuesday October 20, 2020 16:29 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญหลายหน่วยงาน ได้แก่

กระทรวงการคลัง เสนอแต่งตั้ง นางอัญชลี ศรีอำไพ ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี (นักบัญชีทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

กระทรวงคมนาคม เสนอแต่งตั้ง นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) กรมทางหลวง ให้ดำรงตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบด้วย 1.นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา และ 2.นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างและเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย 1.แต่งตั้ง น.ส.อังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 2.แต่งตั้ง น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3.แต่งตั้ง น.ส.แรมรุ้ง วรวัธ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง และ 4.แต่งตั้ง นางจินตนา จันทร์บำรุง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

กระทรวงยุติธรรม เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบด้วย 1.นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 2.พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 3.น.ส.เอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และ 4.นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

กระทรวงแรงงาน เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบด้วย 1.นายนิยม สองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 2.นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

กระทรวงพาณิชย์ เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จำนวน 12 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมจะดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปีในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย พล.ต.ต.รัฐวิทย์ แสนทวีสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) , นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) , นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) , นายศุทธา ปริยวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) , นายสมศักดิ์ พณิชยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) , นางภานุมาศ สิทธิเวคิน ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคราชการ) , น.ส.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคราชการ) , นายพิเศษ จียาศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) , นายชัยปิติ ม่วงกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) , นายวัชระ เปียแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) , นายชัยณรงค์ โชไชย ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) และ นายพินัย ณ นคร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคราชการ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ