มท.2 มอบแนวทางป้องกันและลดสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 64

ข่าวทั่วไป Thursday December 3, 2020 11:27 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มอบแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ไว้ 8 แนวทางด้วยกัน ได้แก่

1) ให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามกรอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 รวมทั้งให้นำแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)มาดำเนินการ

2) ให้เน้นการดำเนินงานในพื้นที่ภายใต้แนวคิด การยึดพื้นที่เป็นที่ตั้ง (Area Approach) โดยใช้กลไกที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

3) ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ช่วงควบคุมเข้มข้น และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการ "ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์" กรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงทุกราย และให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ได้สั่งการอย่างเคร่งครัด

4) ให้อำนวยความสะดวกด้านการจราจร เร่งการระบายการจราจร และพิจารณาเปิดช่องทางจราจรพิเศษ เพื่อให้การเดินทางเกิดความปลอดภัยและคล่องตัว พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพการจราจร ทางเลี่ยง ทางลัด และหมายเลขสายด่วน

5) ให้นำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่มาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแนวทางมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ

6) ให้จังหวัดสั่งการผู้นำชุมชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ประสานการดำเนินการกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่โดยใช้มาตรการด้านสังคมและชุมชนอย่างเคร่งครัด เพื่อเฝ้าระวังตรวจตราป้องปรามและตักเตือนบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน

7) ห้ามมิให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในพื้นที่จัดงานในพื้นที่กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และให้จัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ บริเวณโดยรอบพื้นที่เพื่อป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ดื่มแล้วขับและการสวมหมวกนิรภัย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

8) ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 และกำหนดแผนการออกตรวจติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตรวจเยี่ยม เสนอแนะ รับทราบปัญหา และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

นายนิพนธ์ กล่าวว่า แนวทางดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในช่วงวันหยุดยาว 4 วัน ระหว่างวันที่ 10 ? 13 ธันวาคม 2563 และในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564 (7 วันอันตราย) ซึ่งทุกจังหวัดและอำเภอจะได้ซักซ้อมและเตรียมการนำเอามาตรการต่าง ๆ ตามที่ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันไปสู่การปฏิบัติ โดยขอให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมมือกันและถอดบทเรียนความสำเร็จจากการแก้ไขปัญหาโควิด-19 มาใช้ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการกำหนดมาตรการลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อทุกฝ่ายได้ร่วมกันเร่งรัดและหามาตรการลดการบาดเจ็บและลดความสูญเสียร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายภายในปี ค.ศ. 2030 จะมีผู้เสียชีวิตบนท้องถนน 12 คนต่อประชากร 100,000 คน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ทั่วประเทศ โดยใช้กลไกคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟประจำจังหวัดหาแนวทางในการลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และเห็นชอบการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่อ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ตั้งเป้าหมายจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลงให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ