ครม.พิจารณามาตรการภาษีเยียวยาผลโควิด-19/แรงงานเสนอลดเงินสมทบประกันสังคม

ข่าวทั่วไป Tuesday January 26, 2021 10:23 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีวาระการพิจารณาที่น่าสนใจดังนี้ กระทรวงการคลัง จะเสนอมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย ตลอดจนการขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้ เป็นต้น

กระทรวงการคลัง จะขอความเห็นชอบการปรับปรุงวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2563 และวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน ตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

กระทรวงแรงงาน เสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ต้องส่งเงินสมทบสูงสุด 5% หรือ 750 บาท เปลี่ยนมาให้ส่ง 0.5% หรือ 75 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา พ.ศ.....

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563

กระทรวงคมนาคม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พ.ศ?.

กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี

กระทรวงการต่างประเทศ รายงานผลการพิจาณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ของสภาผู้แทนราษฎร

กระทรวงมหาดไทย เสนอผลการพิจารณารายงานการศึกษา เรื่อง ความเป็นไปได้และกำหนดแนวทางบูรณาการการพัฒนาเพื่อให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอหลักเกณฑ์การกำหนดสถานะและสิทธิของบุคคลที่อพยพเข้ามา และ อาศัยอยู่มานาน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะเสนอ ครม.เพื่อขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ