รมช.เกษตร เร่งขับเคลื่อนกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่จ.อุทัยธานี

ข่าวทั่วไป Friday March 12, 2021 16:06 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รมช.เกษตร เร่งขับเคลื่อนกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่จ.อุทัยธานี

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจติดตามและเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกกัญชา ของวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย จ.อุทัยธานี ตลอดจนรับฟังสรุปแนวทางการขับเคลื่อนการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดอุทัยธานี โดยระบุว่า จังหวัดอุทัยธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชนร่วมกับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุทัยธานี

การขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าว ครอบคลุมครบทุกอำเภอ มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ รวม 15 กลุ่ม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกัญชาจัดเป็นพืชทางเลือกชนิดใหม่ ที่สามารถจะพัฒนาและผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดอุทัยธานีได้ในอนาคต

รมช.เกษตรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนนโยบาย "กัญชา พืชเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก" โดยได้มอบนโยบายให้กรมวิชาการเกษตรเข้าไปดูแล สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถปลูกกัญชาได้ทุกครัวเรือน โดยกรมวิชาการเกษตรได้รับรองสายพันธุ์กัญชาพันธุ์แรกคือ "อิสระ 001" และพันธุ์กัญชง 4 สายพันธุ์ ซึ่งเกษตรกรสามารถปลูกได้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้มีการควบคุมการนำเข้าให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ตรงตามพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ ปลอดจากโรคและแมลง และเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพสูง และได้มาตรฐานคุณภาพตามที่สากลกำหนด รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบการผลิตต้นกล้ากัญชาและกัญชงทุกขั้นตอน ตลอดจนเกษตรกรนำไปปลูกสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ในทุกกระบวนการ เพื่อให้ได้ผลผลิตกัญชาและกัญชงตามความต้องการ

พร้อมทั้งให้กรมวิชาการเกษตรเร่งสำรวจ รวบรวมสายพันธุ์กัญชาและกัญชงในประเทศไทย สนับสนุน ส่งเสริม และเร่งรัดการขึ้นทะเบียนพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อเป็นทรัพย์สินของประเทศ ตลอดจนมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำโครงการจัดตั้ง "ตลาดกลาง กัญชาของสหกรณ์" เพื่อกำหนดราคาตลาดกลางสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย โดยต้องมีใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

"วันนี้ได้รับฟังและร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าวเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในจังหวัดอุทัยธานี โดยขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานดังกล่าวอย่างจริงจัง ขอให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้ความร่วมมือรวมถึงปฏิบัติการตามแนวทางหลักเกณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบและข้อกฎหมายเนื่องจากกัญชายังเป็นพืชที่ต้องได้รับความควบคุมและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงาน วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการขับเคลื่อนและพัฒนากัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการผลิตและการตลาดในจังหวัด ให้เป็นทางเลือกใหม่ที่ยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรต่อไป" น.ส.มนัญญา กล่าว

สำหรับวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัยแห่งนี้ เป็นการดำเนินการในระยะที่ 1 (ระยะต้นกล้า) มีโรงเรือนมาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดถูกต้องครบถ้วนจนได้รับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และได้รับเมล็ดพันธุ์เพาะปลูกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ขณะนี้ได้ทำการเพาะปลูกไปแล้ว 70 วัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ