กษ.เคาะชื่อ Thailand Pavilion ร่วมงาน The International Horticultural Expo

ข่าวทั่วไป Monday March 29, 2021 18:35 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการเข้าร่วมงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ครั้งที่ 2/2564 ว่า ตามที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ต.ค.63 อนุมัติหลักการโครงการเข้าร่วมงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ เมือง Almere ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างเดือน เม.ย.-ต.ค.65 ซึ่งจากการหารือในที่ประชุมฯ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการฯ ได้มีมติเห็นชอบการเข้าร่วมงาน EXPO 2022 Floriade Almere ภายใต้ชื่อ Thailand Pavilion

สำหรับการเข้าร่วมงาน EXPO 2022 Floriade Almere ในชื่อ Thailand Pavilion จะนำเสนอภายใต้แนวคิด "TRUST Thailand" ซึ่งหมายถึง "เป็นที่นิยม (Trendy) เข้าถึงง่าย (Reachable) ใช้ประโยชน์ได้ (Utility) อย่างปลอดภัย / ยั่งยืน (Safety / Sustainability) และใช้เทคโนโลยี (Technology)" และแนวคิดย่อย คือ 3S : Safety Security and Sustainability ตลอดจนใช้ BCG โมเดล หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) และ Smart City สนับสนุนแนวคิดและนำไปประกอบในการจัดนิทรรศการใน Thailand Pavilion ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ประเทศไทย ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร อาหาร ตลอดจนการท่องเที่ยว

โดยภายในงาน จะประกอบไปด้วย อาคารนิทรรศการ ทั้งแบบการจัดแสดงนิทรรศการถาวร นิทรรศการชั่วคราว (นิทรรศการหมุนเวียน) ห้องเอนกประสงค์ ห้องทำงาน ศูนย์บริการข้อมูลประเทศไทย เป็นต้น ส่วนในด้านของสวนไทย จะเน้นการจัดแสดงสวนที่แสดงความหลากหลายของพรรณไม้ สระน้ำ สนามเด็กเล่น โรงเรือนกระจก ลานกิจกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ แนวคิดดังกล่าวยังถูกคิดขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักของงาน คือ Growing Green Cities (การเติบโตของเมืองสีเขียว)

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานจัดงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) รวมจำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดงานฯ โดยมีหน้าที่ กำกับ ดูแล ขับเคลื่อน การดำเนินการจัดงานฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามรูปแบบและแผนงานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 2.คณะทำงานด้านการจัดทำ Thailand Pavilion 3.คณะทำงานด้านการจัดนิทรรศการและบริการข้อมูลประเทศไทย 4.คณะทำงานจัดกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย กิจกรรมทางวัฒนธรรม และกิจกรรมพิเศษ 5.คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย และ 6.คณะทำงานด้านการศึกษาดูงานและการเจรจาธุรกิจ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ