ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดไทม์ไลน์นำเข้าซิโนฟาร์ม ทยอยจัดสรรไปแล้ว 8.9 ล้านโดส

ข่าวทั่วไป Sunday August 1, 2021 20:45 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊คสรุปแผนการจัดสรรและกระจายวัคซีนซิโนฟาร์ม ระหว่างเดือน มิ.ย.-ส.ค.64 พร้อมเปิดไทม์ไลน์การนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์ม 10 ล้านโดส หลังจากวัคซีนซิโนฟาร์ม ล็อตที่ 5 จำนวน 1 ล้านโดส จัดส่งถึงประเทศไทยในวันนี้

โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็น 1 ใน 5 หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าวัคซีนโควิด-19 ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยในการดำเนินการประสานติดต่อและนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

ในการขออนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์มจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ซิโนฟาร์มเป็นวัคซีนโควิด-19 รายการที่ 5 ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 พ.ค.64 ทางราชวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครเพื่อให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สามารถกระจายวัคซีนช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงและได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด สำหรับวัคซีนจากบริษัท ซิโนฟาร์ม ที่ใช้ในประเทศไทยผลิตโดยสถาบันชีววัตถุแห่งกรุงปักกิ่ง (BIBP) เป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ติดต่อนำเข้ามาจำนวน 10 ล้านโดส โดยมีกำหนดถึงประเทศไทย ดังนี้

 • 20 มิ.ย.64 จำนวน 1 ล้านโดส
 • 4 ก.ค.64 จำนวน 1 ล้านโดส
 • 18 ก.ค.64 จำนวน 1 ล้านโดส
 • 25 ก.ค.64 จำนวน 1 ล้านโดส
 • 1 ส.ค.64 จำนวน 1 ล้านโดส
 • 15 ส.ค.64 จำนวน 1 ล้านโดส
 • 22 ส.ค.64 จำนวน 2 ล้านโดส
 • 29 ส.ค.64 จำนวน 2 ล้านโดส

สำหรับแผนการจัดสรรและกระจายวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยพิจารณาทยอยจัดสรรตามลำดับความสำคัญเร่งด่วนตามประเภทการดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศ ระดับความเสี่ยงของโอกาสในการแพร่เชื้อให้กับสังคม และระดับความเสี่ยงบนพื้นที่ของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการและที่พักอาศัย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

1.กลุ่มองค์กรนิติบุคคล เดือน มิ.ย.-ก.ค.64 จัดสรรให้กับประชากรไปแล้วจำนวน 2.26 ล้านคน ประมาณ 4.5 ล้านโดส เริ่มกระจายฉีดตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.64

ส่วนภาคองค์กรนิติบุคคลที่ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ ให้ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งองค์กรเป็นผู้สนับสนุนค่าวัคซีนให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ประกาศจัดสรรให้กับองค์กรนิติบุคคลที่ยื่นขอรับการจัดสรรในระยะที่ 1 เข้ามาทั้งหมดแล้ว โดยทยอยจัดสรรไปทั้งหมด 5 ครั้ง รวมประชากรที่ได้รับจัดสรรวัคซีนไปทั้งหมดจำนวน 2,264,957 คน หรือ 4,529,914 โดส และเริ่มกระจายฉีดในกลุ่มองค์กรนิติบุคคล ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.64 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 ประกาศจัดสรรเมื่อวันที่ 18 มิ.ย.64 จำนวน 476,682 คน
 • ครั้งที่ 2 ประกาศจัดสรรเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.64 จำนวน 302,618 คน
 • ครั้งที่ 3 ประกาศจัดสรรเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.64 จำนวน 338,419 คน
 • ครั้งที่ 4 ประกาศจัดสรรเมื่อวันที่ 7 ก.ค.64 จำนวน 993,330 คน
 • ครั้งที่ 5 ประกาศจัดสรรเมื่อวันที่ 10 ก.ค.64 จำนวน 153,908 คน

2.กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เดือน ก.ค.64 ได้จัดสรรไปแล้วให้กับประชากรจำนวน 1.9 ล้านคน ประมาณ 3.9 ล้านโดส เริ่มกระจายฉีดตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.64

สำหรับภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มประชากรในพื้นที่ให้ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่ง อปท.เป็นผู้สนับสนุนค่าวัคซีนให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ทยอยประกาศจัดสรรไปแล้ว จำนวน 4 ครั้ง รวมประชากรที่ได้รับจัดสรรวัคซีนทั้งหมด จำนวน 1,965,944 คน หรือ 3,931,888 โดส และเริ่มกระจายฉีดประชาชนในกลุ่ม อปท. ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.64 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 ประกาศจัดสรรเมื่อวันที่ 14 ก.ค.64 จำนวน 392,789 คน
 • ครั้งที่ 2 ประกาศจัดสรรเมื่อวันที่ 22 ก.ค.64 จำนวน 148,082 คน
 • ครั้งที่ 3 ประกาศจัดสรรเมื่อวันที่ 27 ก.ค.64 จำนวน 145,772 คน
 • ครั้งที่ 4 ประกาศจัดสรรเมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 จำนวน 1,279,301 คน

3.กลุ่มบุคคลธรรมดา เดือน ก.ค.64 ได้เปิดให้ลงทะเบียนจองและจัดสรรไปแล้ว 1 ครั้ง จำนวน 57,034 คน หรือ 114,068 โดส เริ่มกระจายฉีดในกลุ่มบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.64

4.กลุ่มประชาชนเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 351,047 โดส หรือ 175,523 คน

สำหรับวัคซีนที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดสรรให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส ส่วนหนึ่งมาจากองค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มระยะที่ 1 ร่วมช่วยเหลือสังคมจัดสรรวัคซีนบริจาคให้อย่างน้อย 10% ของจำนวนวัคซีนซิโนฟาร์มที่ได้รับการจัดสรร และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมสมทบ "ครึ่งโดส" ต่อ 1 สิทธิ์การจองวัคซีนซิโนฟาร์มในรอบบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายสำหรับผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคไว้ 5 กลุ่ม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ได้แก่ ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด, ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยเรื้อรัง, พระ/นักบวช และกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนหลักได้และมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อ

นพ.นิธิ ระบุว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดสรรและกระจายวัคซีนซิโนฟาร์มให้กลุ่มต่างๆ ไปแล้วจำนวน 8.9 ล้านโดส ยังมีโควต้าวัคซีนซิโนฟาร์มที่รอการจัดสรรอีกจำนวนประมาณ 1.1 ล้านโดส โดยในเดือน ส.ค.นี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดลงทะเบียนจองวัคซีนสำหรับบุคคลธรรมดาในรอบที่ 2 และเปิดลงทะเบียนการขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับองค์กรนิติบุคคล ระยะที่ 2 โดยมีข้อกำหนดให้สำหรับองค์กรที่มีการยื่นขอรับจัดสรรให้กับพนักงานตั้งแต่ 100-2,000 คน เพื่อทยอยกระจายวัคซีนที่มีในโควต้าให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ที่มีความต้องการเข้าถึงวัคซีนอย่างเร่งด่วนต่อไป พร้อมทั้งเตรียมแผนขยายอายุการให้วัคซีนซิโนฟาร์มในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นอายุ 3-17 ปี หลังจากรัฐบาลจีนได้อนุมัติรับรองการใช้วัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อการใช้แบบฉุกเฉินในกลุ่มคนอายุ 3-17 ปี ซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นจนกว่าวัคซีนหลักและวัคซีนทางเลือกในประเทศไทย จะมีเข้ามาเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ก็จะค่อยๆ ลดบทบาทในการนำเข้าและจัดสรรปริมาณวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มนี้ลง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ