(เพิ่มเติม) รมว.สธ. แจงออกพ.ร.ก.จำกัดความรับผิดฯ สร้างความมั่นใจผู้ปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตโควิด

ข่าวทั่วไป Monday August 9, 2021 16:06 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า กรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการเตรียมออก พ.ร.ก.จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งให้คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและบริหารวัคซีนโควิด-19 ว่า กฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะให้ผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการ การจัดบริการทางแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานโควิด-19 ทั้งหมด ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขของประเทศ โดยไม่ต้องกังวลกับความรับผิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยเจตนาดีของผู้ปฏิบัติงาน หากเป็นการกระทำโดยสุจริต ไม่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม บุคลากรดังกล่าวก็ไม่ต้องรับผิด รวมถึงหากผู้ที่ได้รับมอบหมายในการเจรจาหรือจัดหาวัคซีน มีเจตนาสุจริต การตัดสินใจดำเนินการเป็นไปตามหลักวิชาการที่สนับสนุนในขณะนั้น กฎหมายนี้จึงเห็นควรให้ความคุ้มครองบุคคลหรือคณะบุคคลเหล่านั้นด้วย ซึ่งเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนที่เตรียมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ยังไม่ได้มีการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

"ร่างกฎหมายนี้เป็นการให้ความมั่นใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ให้คลายความกังวล เช่นการวินิจฉัยโรคและรักษาพยาบาล ก็ต้องทำความมั่นใจว่าเขาจะได้รับความเป็นธรรม โดยเฉพาะเรื่องของการฟ้องร้อง หากทำโดยเจตนาสุจริต ศาลก็ไม่เคยลงโทษ เราไม่ต้องการให้บรรดาแพทย์ พยาบาล มีความวิตกกังวลหากถูกฟ้องร้อง แม้จะมั่นใจว่าชนะก็ยังมีความวิตกกังวลระดับหนึ่ง เราต้องการให้แพทย์ พยาบาล มีขวัญกำลังใจเต็มที่จะได้ทุ่มเทในการรักษาพยาบาล วัคซีนก็ต้องจัดหาเข็มสาม เพื่อความปลอดภัยในการไปรักษาคนไข้ มีความกังวลให้น้อยที่สุด สุดท้ายประชาชน คนไข้ก็ได้ประโยชน์" นายอนุทิน กล่าว

อนึ่ง ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีความรุนแรงและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทั่วประเทศและทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้น ส่งผลต่อการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ในการดูแลผู้ป่วยภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด ทั้งคน งบประมาณ ยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงการบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดหายา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์และวัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งสภาพความเป็นจริงมีข้อจำกัดและเงื่อนไขต่างๆ ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ เนื่องจากปัจจัยในการผลิตวัคซีนและเงื่อนไขในขณะการเจรจาในขณะนั้น

ด้านนพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า เนื่องจากโรคโควิด-19 ถือเป็นภัยพิบัติสาธารณะ และเป็นโรคอุบัติใหม่ จึงส่งผลต่อการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้านทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และภาระงานที่มากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ในเบื้องต้นจึงมีการร่างพ.ร.ก.จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้นมา

โดยบุคลากรที่จะได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.ก.จำกัดความรับผิดฯ คือบุคลากรด้านสาธารณสุขผู้ที่ประกอบวิชาชีพ, ผู้ประกอบโรคศิลปะ, อาสาสมัครสาธารณสุข, อาสาสมัครอื่นๆ และบุคลากรที่มีส่วนในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัคซีน โดยสถานที่ที่จะทำการคุ้มครอง คือสถานพยาบาลของรัฐ และเอกชน โรงพยาบาลสนาม และพื้นที่เฉพาะ

ทั้งนี้การคุ้มครองดังกล่าว บุคลากร และสถานพยาบาลที่กล่าวอ้างถึง ต้องอยู่ในสถานพยาบาล หรือหากอยู่นอกสถานพยาบาลต้องเป็นสถานที่ที่เป็นไปตามที่กำหนด นอกจากนี้จะต้องเป็นการดูแลรักษาเพื่อประโยชน์สาธารณะ ที่ดำเนินการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน อย่างไรก็ดีจะคุ้มครองภายใต้กรอบการกระทำโดยสุจริต และยกเว้นการคุ้มครองหากการกระทำนั้นเป็นไปโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นการคุ้มครองนี้มีขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีกรอบจำกัด ในขณะเดียวกันหากประชาชนได้รับความเสียหาย จะไม่เป็นการตัดสินที่ได้รับการเยียวยาตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ยกตัวอย่าง ที่อาจมีการใช้ พ.ร.ก.จำกัดความรับผิดฯ กรณีที่บุคลากรต้องปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนาม ที่บางครั้งมีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ไม่เอื้ออำนวย บุคลากรไม่เพียงพอ หรือประสบปัญหาอุปกรณ์ขาดแคลน รวมทั้งแนวทางการรักษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ เนื่องจากโรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ เช่น การเปลี่ยนทิศทางการฉีดวัคซีน จากเดิมที่ฉีดวัคซีนชนิดเดียวกัน 2 เข็ม ภายหลังได้มีการวิจัยแนวทางการฉีดวัคซีนแบบสลับ จึงมีการเปลี่ยนรูปแบบการใช้วัคซีนแก่ประชาชน เป็นต้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ