กรมประมง ขยายเวลาการหมดอายุทะเบียน-หนังสือรับรอง-ใบรับรอง ถึงสิ้นมี.ค.65

ข่าวทั่วไป Friday February 4, 2022 15:02 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กรมประมง ขยายเวลาการหมดอายุทะเบียน-หนังสือรับรอง-ใบรับรอง ถึงสิ้นมี.ค.65

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะโฆษกกรมประมง เปิดเผยว่า ตามที่ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 65 เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยด้านสุขภาพและชีวิตของประชาชนและสาธารณสุขของประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมประมง อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการ ในการดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ในงานที่ให้บริการ โดยลดการเดินทางมาติดต่อราชการ เพื่อลดความแออัด ลดความเสี่ยงการเกิดโรค และไม่ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ หรือละเมิดกฎหมายที่กำหนดเวลาให้ปฏิบัติ

กรมประมง จึงได้ออกประกาศเรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 65 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ให้ขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรองตามประกาศกรมประมง และระเบียบกรมประมงจากวันที่หมดอายุหรือสิ้นอายุ ออกไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 14 เรื่อง ได้แก่

1.1. ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

1.2. ทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.3) ทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.4) และการรับรองสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำ

1.3. หนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก

1.4. หนังสือประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ และประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ

1.5. ทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์

1.6. ใบรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐาน Code of Conduct หรือ CoC

1.7. ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)

1.8. ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (GAP)

1.9. หนังสือรับรองส่งหอยและเปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร

1.10. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

1.11. หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน

1.12. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรือตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ

1.13. ใบรับรองการผลิตสัตว์น้ำชั้นปลอดภัย

1.14. ใบรับรองมาตรฐานจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม

2. เมื่อสิ้นสุดการขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรองตามประกาศนี้แล้ว ให้ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนหนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรองตามข้อ 1 ดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนหนังสือรับรองใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดการขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง ตามประกาศนี้ ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นไป

โฆษกกรมประมง กล่าวว่า การออกประกาศของกรมประมงในครั้งนี้ จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง รวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถประกอบกิจการได้อย่างไม่ต้องกังวลเรื่องวันหมดอายุของหนังสือรับรอง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ